Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Datarapportage ecologie monitoring verruiming Westerschelde T3 (t/m 2001)
Lievaart, M.; Stikvoort, E. (2002). Datarapportage ecologie monitoring verruiming Westerschelde T3 (t/m 2001). Werkdocument RIKZ, AB/2002.834X. RWS, RIKZ: Middelburg. 19 pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 

Trefwoorden
Author keywords
  Broadening; Verruiming

Project Top | Auteurs | Datasets 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer

Auteurs  Top | Datasets 
 • Lievaart, M.
 • Stikvoort, E.

Abstract
  Het project Zeemove volgt de effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde waarmee in 1997 is begonnen. Om de effecten te meten is een monitoringprogramma opgesteld dat de chemische, fysische en biologische parameters volgt. Na de uitgangssituatie heeft een eerste voortgangsrapportage plaatsgevonden. Dit werkdocument borduurt daar op voort. Voor zover mogelijk worden de ecologische gegevensreeksen aangevuld, geanalyseerd en gepresenteerd t/m 2001. Dit rapport is geordend volgens de ecologische hypothesen E1 t/m E20. Via deze benadering zullen alle voor de ecologie relevante databronnen aan bod komen.

Datasets (4)
 • Berekende gemiddelde primaire productie van het microfytobenthos op de platen van de Westerschelde, meer
 • Berekende gemiddelde primaire productie van het microfytobenthos op de slikken van de Westerschelde, meer
 • Jaargemiddeld doorzicht in dm, meer
 • Jaargemiddelde instraling bij het meetpunt Vlissingen, meer

Afbeeldingen Top | Auteurs | Datasets