Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vervoerstromen in de Rijn-Schelde Delta (RSD). Koppelingsmogelijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstromen
Bozuwa, J.; Gauderis, J. (2005). Vervoerstromen in de Rijn-Schelde Delta (RSD). Koppelingsmogelijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstromen. Ecorys/Resource Analysis: Rotterdam. 36 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
    Shipping
    Shipping lanes
    Brak water; Zoet water

Auteurs  Top 
  • Bozuwa, J.
  • Gauderis, J., meer

Abstract
    Binnen het Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsverband (RSD) wordt momenteel een samenhangende visie ontwikkeld, om de grote verscheidenheid aan plannen en projecten beter op elkaar af te stemmen. De behoefte aan een betere afstemming tussen de plannen in combinatie met de impact van die plannen op het RSD-gebied, vormen de aanleiding tot het RoBrAnt+ project1. Binnen dit project wordt gestreefd naar grensoverschrijdende afstemming van plannen en projecten op het gebied van verkeer- en vervoerstromen en infrastructuur. Op dit moment ontbreekt een goed kwantitatief inzicht in personen- en goederenvervoerstromen in het deltagebied. Daarom is het Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsverband samen met de Provincie Noord-Brabant een onderzoek gestart dat uiteindelijk moet leiden tot het gewenste inzicht. Het plan van aanpak bestaat uit twee fasen: 1 Een eerste fase waarin inzicht gegeven moet worden in de databeschikbaarheid en bruikbaarheid om grensoverschrijdende verkeer- en vervoerstromen te kunnen kwantificeren. Daarbij dient ook te worden aangegeven welke informatie eventueel wenselijk is maar thans ontbreekt. 2 Een tweede fase waarin de daadwerkelijke uitvoering van de dataverzameling en grensoverschrijdende afstemming en koppeling van de verkeer- en vervoerstromen plaatsvindt. Deze rapportage heeft betrekking op de eerste fase.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs