Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Voorspelling van de krachtwerking en de bewegingen bij afgemeerde schepen
Huygebaert, P. (2006). Voorspelling van de krachtwerking en de bewegingen bij afgemeerde schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. boekdeel 1 (VI, 84 + cd -rom); boekdeel 2 (appendices: V, 77) pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Berthing
  Fenders
  Forces
  Mooring ships
  Motion > Ship motion
  Predictions

Auteur  Top 
 • Huygebaert, P.

Abstract

  Schepen worden steeds groter maar de haveninfrastructuur kan deze groei niet altijd volgen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat deze (te) grote schepen zullen moeten aanmeren aan kaaien die gemaakt werden voor vaartuigen van beperktere omvang. Het is evident dat met deze grotere schepen ook grotere fenderkrachten en krachten in meerlijnen (en dus op de bolders) gepaard gaan. Indien een terminal dergelijke schepen wenst te ontvangen, is een studie van de mogelijke optredende krachten onontbeerlijk. Het doel van dit eindwerk was dan ook een programma te ontwikkelen om deze krachten te begroten.

  De stappen die ondernomen werden om tot de finale versie van het programma te komen werden chronologisch in dit werk opgenomen. Eerst de beschrijvende achtergrond, gevolgd door de theorie en de praktische implementatie en ten slotte enkele verwerkingen met het programma en de conclusies die hieruit kunnen getrokken worden.

  De eerste hoofdstukken zijn beschrijvend van aard en kunnen gezien worden als de voorbereidingen die genomen werden alvorens met het ontwikkelen van het programma te beginnen. Ze omvatten een korte bespreking van de geraadpleegde literatuur en een samenvatting van de betrokken elementen bij een afmeerinstallatie. Er wordt iets uitgebreider ingegaan op de eigenschappen van meerlijnen.

  Hoofdstukken 5 en 6 bevatten de theorie, respectievelijk de implementatie van de tweedimensionale krachtwerking en in het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de uitbreidingen en verbeteringen om tot het 3D programma te komen. De nadruk in deze hoofdstukken ligt vooral op de wiskundige redeneringen. De uitgewerkte krachten zijn de krachten door wind, stroming, meerlijnen, fenders, passerende schepen, golven en de hydrodynamische reactie met het omringende water.

  Hoofdstuk 8 licht het praktisch gebruik van het programma toe (met betrekking tot gebruikersinterface en output van het programma). Hoofdstukken 9 en 10 ten slotte geven de verwerking van twee schepen weer en hoofdstuk 11 vat de conclusies samen.

  Tijdens de verwerkingen was duidelijk dat het inbrengen van realistische lijnkarakteristieken enerzijds tot gevolg heeft dat, onder een statische kracht, de beweging veel groter is.
  Anderzijds zijn de dynamische krachten veel lager (bijvoorbeeld tijdens het voorbijvaren van een ander schip). Verder werd duidelijk dat er steeds voor gezorgd moet worden dat een schip contact maakt met zoveel mogelijk fenders om zowel dwarse als langse bewegingen in te perken. Ook werd aangetoond hoezeer passerende schepen een schip in beweging kunnen brengen en zelfs onzorgvuldig georiënteerde lijnen kunnen overbelasten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur