Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde
Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Sedimentary structures > Mud flats
  Topographic features > Banks (topography) > Embankments
  Water bodies > Inland waters > Wetlands > Marshes > Salt marshes
  ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Auteurs  Top 
 • Stikvoort, E.C.
 • Jentink, R., meer
 • Joosse, C., meer
 • van der Pluijm, A.M., meer

Abstract
  Geeft de resultaten van een verkennende studie naar de effecten van het gebruik van werkstroken op verschillende typen habitats, die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn als 'kwalificerend' worden beschouwd. Werkstroken zijn de zones langs de dijkvoet die gebruikt worden gedurende de uitvoering van de verbetering van de zeewerende dijken. Doel van deze studie was na te gaan welke effecten er door het gebruik van werkstroken optreden, in welke mate effecten optreden en hoe lang het herstel vergt. De studie mondt uit in aanbevelingen voor mitigerende maatregelen en enkele suggesties voor herstelmaatregelen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs