Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overstromingen: waarom, waar, wanneer, hoe?
Berlamont, J. (2001). Overstromingen: waarom, waar, wanneer, hoe?, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-4
In: (2001). Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. AMINAL: Brussel. different pagination pp., meer

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Congresbijdrage

Trefwoorden
  Control > Flood control
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Human impact
  Topographic features > Landforms > Flood plains
  België, Vlaanderen [Marine Regions]

Auteur  Top 
 • Berlamont, J., meer

Abstract
  Om economische en praktische redenen heeft de mens zich van oudsher aangetrokken gevoeld om zich te vestigen in de onmiddellijke nabijheid van rivieren, soms in (het winterbed van) de rivier. Dit houdt natuurlijke risico's in.
  De toenemende frequentie van wateroverlast in Vlaanderen is niet te wijten aan grootschalige (klimatologische) veranderingen maar hoofdzakelijk aan menselijke ingrepen gedurende de laatste tientallen jaren: rivieren werden ingedijkt en rechtgetrokken, er werd gebouwd op «waterzieke» gronden, de verstedelijking nam toe, wat in samenhang met het gebruik om gemengde riolering aan te leggen ervoor zorgde dat regenwater veel minder kon infiltreren dan vroeger en veel sneller en gepiekt in de waterlopen terechtkomt, wat wateroverlast veroorzaakt. De oplossingen bestaan erin de verkeerde ingrepen ongedaan te maken: terug meer ruimte geven aan de waterlopen, verharde oppervlakte afkoppelen van de riolering, regenwater bufferen…
  Niettegenstaande alles zal er altijd in beperkte mate een risico op wateroverlast blijven bestaan: riolering en buffering kunnen om economische en praktische redenen niet zodanig ontworpen worden dat ze in alle ook uitzonderlijke omstandigheden wateroverlast vermijden. Voor zulke omstandigheden moet een systeem van schadeloosstelling uitgewerkt worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur