Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018
Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Monitoring
    Brak water; Zoet water

Auteurs  Top 

Abstract
    Het Rapport geeft inzicht in de monitoring ten behoeve van het flexibel storten. Om naast de vastgestelde evaluaties voldoende en tijdige informatie te hebben is extra inzet nodig. Het flexibel storten is als mitigerende maatregel opgenomen bij het project ‘Verruiming Vaargeul’ met het oog op het bijsturen van de bagger- en stortactiviteiten in het kader van de aanleg en het onderhoud van de verruimde vaargeul. Dit bijsturen gebeurt op basis van inzichten uit de praktijk, op basis van specifieke monitoring en nader onderzoek van gesignaleerde afwijkingen in verwachte ontwikkelingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs