Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek
Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 123 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Topographic features > Channels > Navigational channels
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Beneden Zeeschelde [Marine Regions]
    Brak water; Zoet water

Project Top | Auteurs 
  • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, meer

Auteurs  Top 

Abstract
    In het Basisrapport Zoutdynamiek worden de belangrijkste effecten op de zoutdynamiek van het estuarium gepresenteerd van de mogelijke alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud). De mogelijke effecten van alternatieven inzake (flexibel) storten van de onderhoudsbaggerspecie worden als niet onderscheidend beschouwd inzake de zoutdynamiek en derhalve niet onderzocht.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs