Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage
Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002). Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen. 54 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Environmental effects
  Legislation > Navigation regulations > Harbour regulations
  België, Vlaanderen [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Lammerant, J., meer
 • van Dyck, M., meer

Abstract
  Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een opdracht uitgeschreven om een Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid op te stellen. De doelstelling van het Langetermijnvisieproject is de uitwerking van een visie voor het Vlaams gewestelijk zeehavenbeleid. In deze visie worden de doelen van het gewestelijkzeehavenbeleid, de strategieën om deze doelen na te streven en de beleidsinstrumenten die nodig zijn om deze strategieën uit te voeren, vastgelegd. De visie zal dienen als een langetermijnkader voor de ontwikkeling van concrete, kortlopende zeehavengerelateerde beleidsplannen in de verschillende regeringsperioden en parlementaire werkingsjaren. De uitvoering van deze opdracht wordt gecoördineerd door de Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit. Ze wordt van nabij opgevolgd door de Secretaris-Generaal van het Departement vanLeefmilieu en Infrastructuur, daarin bijgestaan door een stuurgroep. De opdracht wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Resource Analysis, McKinsey&Company, WES, CIBE, Technum, prof. dr. Theo Notteboom en prof. dr. Jan Berghmans.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs