Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium; een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium
Craeymeersch, J.A.; De Mesel, I.; Goudswaard, P.C.; Heessen, H.J.L.; Henkens, R.; Jongbloed, R.H.; Kaag, N.H.B.M. (2008). Gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium; een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. IMARES Wageningen Report, C020/08. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 65 pp.
Deel van: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Health
  Indicators
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Craeymeersch, J.A., meer
 • De Mesel, I., meer
 • Goudswaard, P.C.
 • Heessen, H.J.L., meer
 • Henkens, R.
 • Jongbloed, R.H.
 • Kaag, N.H.B.M., meer

Abstract
  Nederland zet zich, samen met Vlaanderen, in voor het behoud en de verbetering van een gezond Schelde-estuarium. Deze ‘gezondheid’ kan o.a. getoetst worden op basis van een aantal biologische parameters. In ditrapport is een inventarisatie gemaakt van de parameters die worden benut in het kader van een aantal Europeserichtlijnen (Kaderrichtlijn Water, Natura 2000) en nationaal beleid (Ecologische Hoofdstructuur) aangevuld metparameters voorgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau. Deze zijn vervolgens beoordeeld op debruikbaarheid als graadmeters voor deze gezondheidstoestand. Conclusie is dat de meeste graadmeters die zijn opgesteld, ook voor het Schelde-estuarium bruikbaar zijn.

  Op basis van de onderlinge afhankelijkheid is een zekere prioriteit aan de graadmeters gegeven. Graadmeters die primair de biologische randvoorwaarden bepalen (fysisch-chemische kenmerken, ecotopen) hebben daarbij de hoogste prioriteit gekregen, graadmeters met betrekking tot het functioneren van het Schelde-estuarium en de aanwezige ecotopen een lagere prioriteit waarbij de inschaling afhankelijk gesteld is van de plaats in de voedselketen en de invloed van externe factoren. Het is echter niet zo dat de ecologische toestand enkel op basis van de graadmeters met hoogste prioriteit goed beschreven kan worden.

  Tot slot is de huidige toestand geschetst, voor zover dit op basis van de beschikbare data en kennis mogelijk was. Goede gegevens over bepaalde gebieden (bijv. mondingsgebied) en graadmeters (bijv. vissen) ontbreken immers. Op basis van de overige graadmeters concluderen we dat het Schelde-estuarium nog niet op alle onderdelen voldoet aan het gewenste niveau.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs