Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV
van Kessel, T.; Vanlede, J.; Eleveld, M.; van der Wal, D. (2008). Mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV. Deltares: Delft. 94 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Estuarine environment
  Models
  Physics > Mechanics > Dynamics > Sediment dynamics
  Remote sensing
  Sediments > Clastics > Mud
  Transport > Sediment transport
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • van Kessel, T., meer
 • Vanlede, J., meer
 • Eleveld, M., meer
 • van der Wal, D., meer

Abstract
  Vanaf 2006 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een slibtransportmodel van het Schelde-estuarium in het kader van LTV (Lange Termijn Visie), luik Toegankelijkheid. Het doel van dit model is om de beheerders van het Schelde-estuarium te ondersteunen. De kernvraag van dit project is tweeërlei. Enerzijds is er behoefte aan kennis van de huidige slibdynamiek en -balans en de bepaling van de autonome ontwikkeling hiervan. Anderzijds speelt de vraag naar het effect van diverse ingrepen op de slibdynamiek en -balans in verhouding tot de autonome ontwikkeling.
  Nadat in 2006 en 2007 een literatuurstudie is uitgevoerd en het slibmodel is opgezet, gekalibreerd en toegepast voor een eerste beheersvraag (havenstorting Sloehaven), is hierop in 2008 voortgebouwd door middel van de volgende activiteiten: jaarsimulaties, analyse seizoensdynamiek, validatie aan de hand van langdurige meetreeksen, ondermeer bij Antwerpen. Verder is ook het effect van de tweede verruiming als beheersvraag opgenomen. In 2008 werd er tevens vanuit remote sensing gegevens informatie afgeleid over het zwevend stof gehalte (SPM) in de bovenste laag van de waterkolom, en over het slibgehalte in de bovenste laag van de bodem op platen. Deze gegevens bieden door hun synoptisch karakter een waardevolle extra calibratie- en validatieset voor het slibmodel.
  Uit de modelvalidatie blijkt dat de slibdynamiek redelijk goed door het model wordt gereproduceerd, maar dat de sterkte van de seizoensdynamiek en van de estuariene circulatie nog onvoldoende door het model worden gereproduceerd. Deze aandachtspunten worden opgenomen in het vervolgtraject van dit project. De voorbeeldtoepassing van het slibmodel voor 2008, namelijk het effect van de tweede verruiming, is berekend door in het model de drempels op de situatie voor 1997 te brengen. Resultaten op basis van deze nieuwe bathymetrie wijzen erop dat de tweede verruiming slechts een klein effect heeft gehad op de slibconcentratie (minder dan 2%). Deze invloed is zeer beperkt in vergelijking tot de natuurlijke variatie in slibconcentratie door getij, wind en seizoenseffecten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs