Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]
Goetinck, R. (2008). Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.].

Beschikbaar in  Auteur 

Evenement Top | Auteur 
  • Studiedag Lange Termijn Visie: Onderzoek & Monitoring Schelde-estuarium, meer

Auteur  Top 
  • Goetinck, R., meer

Abstract
    Vlaanderen en Nederland staan gezamenlijk in voor het beleid en beheer in het Schelde-estuarium. Het is de Technische Schelde Commissie die daarvoor verantwoordelijk is. Het voeren van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van monitoringsgegevens vormen een belangrijk onderdeel van dat gezamenlijke beleid en beheer. De grote inspanningen die Vlaanderen en Nederland in dit veld leveren, laten dit duidelijk zien. De geschiedenis van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Scheldegebied wordt zeer kort toegelicht. De Lange Termijn Visie voor het Schelde-estuarium die in 2001 werd uitgewerkt, schetst het streefbeeld van hoe de situatie in het Scheldegebied zou moeten zijn op vlak van veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid tegen 2030. In het memorandum van Vlissingen van 2002 erkenden Vlaanderen en Nederland de noodzaak van een langlopend monitorings-en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast zijn in de Scheldeverdragen specifieke afspraken opgenomen inzake O&M. Het verdrag inzake de samenwerking op gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium focust vooral op de monitoring van de kenmerken van het estuarium enerzijds en het voeren van wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Jaarlijks stellen Nederland en Vlaanderen samen een concreet onderzoeksprogramma op. Het belangrijkste criterium dat zij hanteren bij de keuze om bepaalde projecten te financieren, is de beleidsrelevantie. Met het gevoerde onderzoek probeert men steeds in te spelen op de actuele beheers- en beleidsnoden. Ook naar de toekomst toe moet er op toegezien worden dat het onderzoek nooit de voeling verliest met het beleid.Het verdrag betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium besteedt vooral aandacht aan de monitoring van de effecten van de OS2010-projecten. Deze meetactiviteieten zijn ondergebracht in een monitoringsprogramma dat de naam Moneos meekreeg. Dit is een geïntegreerd programma dat niet enkel effectmonitoring, maar ook toestands- en systeemmonitoring behelst. We kunnen concluderen dat dit de focuspunten van de speech zijn: het belang van het voeren van wetenschappelijk onderzoek en het uitoefenen van monitoringactiviteiten, de grote inspanningen die Vlaanderen en Nederland op dit vlak leveren, en de beleidsrelevantie van onderzoeksprojecten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur