Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Visbestandopnames op enkele wateren in de polder van Kruibeke – Bazel - Rupelmonde (2007-2008). Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan
Mertens, W.; Van Thuyne, G.; Breine, J. (2010). Visbestandopnames op enkele wateren in de polder van Kruibeke – Bazel - Rupelmonde (2007-2008). Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.10. [S.n.]: Brussel. 19 pp.
Deel van: Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Zoet water

Auteurs  Top 

Abstract
    Onderzoekers van het INBO voerden visbestandopnames uit in het toekomstig overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (Fig. 1 en Tabel 1). De volgende waterlopen zijn elektrisch bevist: de Balkstaftwissel en een gracht aan de voet van de Wase cuesta. In de Dijksloot werd er door middel van een zegenet gevist. In de Rupelmondse kreek werd er zowel met elektriciteit als fuiken gevist.De fysische en chemische meting toonden aan dat de Balkstaftwissel en de Cuestagracht vervuild waren (Tabel 3). De andere waterlopen en kreek vertoonden geen zware vervuiling. Gedurende de campagnes haalden de onderzoekers 19 vissoorten boven waarvan Europese meerval, pos en alver enkel in de kreek werden aangetroffen (Tabellen 4, 5 en 6). Uit de resultaten blijkt dat de Rupelmondse kreek en de Dijksloot een gevarieerde soortensamenstelling vertonen met voornamelijk eurytope en limnofiele vissen. De andere waterlopen waren visloos.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs