Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [244451]
Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen
Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  Inflow > River discharge
  In-situ measurements
  Water management > Monitoring-networks > Discharges
  Water management > Monitoring-networks > Fysico-chemical parameters
  Water management > Monitoring-networks > Water levels
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
Author keywords
  ADCP; Sedimentbalans, Belgium, Zeeschelde, GGG Bergenmeersen

Project Top | Auteurs 
 • Exploitatie meetnet

Auteurs  Top 

Abstract
  Door de Afdeling Zeeschelde en de projectleider binnen WL van project 00_075 werd gevraagd om ter hoogte van het bestaande Gecontroleerde Gereduceerde Getijgebied (GGG) Bergenmeersen op de Zeeschelde te Wichelen (figuur 1) een controlemeting uit te voeren van het in- en uitgaande debiet (watervolume) en van de inen uitgaande sedimentvrachten (sedimentbalans) gedurende een volledige tijcyclus (13-uursmeting).

  De inwateringsdebieten bereiken een maximum van 11,21 m3/s op het moment van hoogwater in de Schelde te Bergenmeersen. De totale duur van de gemeten inwatering bedraagt ongeveer 3u 20 minuten. De uitwateringsdebieten vertonen een maximum van 6,01 m3/s bij het begin van de uitwatering. De duur van de meting van de uitwatering bedraagt ongeveer 4u15 min.

  Op basis van de sedimentconcentratiemetingen en de uitgewisselde volumes water kunnen we stellen dat tijdens de inwatering meer dan 5 ton sedimenten in de GGG Bergenmeersen worden binnengebracht. Slechts 2,3 ton of minder dan 43% van dit sediment verlaat het gebied terug tijdens de daaropvolgende uitwatering. We kunnen dus spreken van een aanzienlijk sedimentatieproces binnen het gebied tijdens een volledige tijcyclus van 13 uren.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs