Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica)
Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.022. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0445-5. 38 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Macoma balthica (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
  Marien/Kust
Author keywords
  Nonnetje · Macoma balthica · ecologie · milieu · zoute wateren · verontreiniging

Auteurs  Top 
 • Steur, C.
 • Seys, J., meer
 • Eppinga, J.

Abstract
  Het Nonnetje (Macoma balthica) is een voor de ondiepe kustwateren van Nederland karakteristiel tweekleppig schelpdier dat ondiep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort.Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen.In het Ecoprofiel komt naar voren dat dichtheid en biomassa van het Nonnetje beïnvloedbaar zijn door de mate van eutrofiëring van onze kustwateren. Zo wordt de in de laatste decennia toegenomen dichtheid en biomassa in de westelijke Waddenzee in verband gebracht met eutrofiëring door afvoer van voedingsstoffen (o.a. vanuit het IJsselmeer). In het oostelijk deel van de Westerschelde heeft verontreiniging een nadelige invloed gehad op de ontwikkeling van populaties van het Nonnetje. Oudere dieren ontbreken hier nagenoeg. Storten van baggerspecie heeft pas dan negatief effect op lokaal aanwezige Nonnetjes als meer dan 10 cm slib wordt afgezet. Ze raken dan definitief begraven en overleven niet.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs