Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria)
Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.023. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. 32 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Mya arenaria Linnaeus, 1758 [WoRMS]
  Marien/Kust
Author keywords
  Strandgaper · Mya arenaria · ecologie · milieu · watersysteemverkenning · WSV · zoute wateren · verontreiniging · vervuiling

Auteurs  Top 
 • Steur, C.
 • Seys, J., meer
 • Eppinga, J.

Abstract
  De Strandgaper (Mya arenaria) is een in de ondiepe kustwateren van Nederland algemeen tweekleppig schelpdier dat tot 40 cm diep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort. In de ondiepe kustzone is de soort aanzienlijk minder talrijk. De soort voedt zich met partikeltjes van uiteenlopende aard (vooral flagellaten en detritus) die uit het water worden gefiltreerd.De Strandgaper is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen.In het Ecoprofiel komt naar voren dat het voorkomen van de Strandgaper negatief beïnvloed wordt door diverse verontreinigingen en het storten van baggerspecie. Organische microverontreinigingen kunnen het ontstaan van tumorcellen induceren. Het geringe voorkomen van de Strandgaper in het oostelijk deel van de Westerschelde moet in verband worden gebracht met daar voorkomende concentraties microverontreinigingen. Storten van baggerspecie heeft pas dan negatief effect op lokaal aanwezige Strandgapers als meer dan 8 cm slib wordt afgezet.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs