Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen
Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic mammals > Marine mammals
  Biota > Fauna
  Characteristics > Distribution
  Organisms > Eukaryotes > Animals > Chordata > Vertebrates > Mammals
  River
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust

Evenement Top | Auteurs | Dataset 
 • Symposium Nut en Noodzaak van Westerschelde Kennis, meer

Project Top | Auteurs | Dataset 

Auteurs  Top | Dataset 
 • Meininger, P.L., meer
 • Witte, R.H., meer
 • Graveland, J., meer

Abstract
  Dit rapport richt zich op een aantal zeezoogdieren die in de Westerschelde voorkomen, met name op de Gewone Zeehond en de Bruinvis. Van deze zeezoogdieren worden de habitatseisen geschetst en aangegeven welke knelpunten en kansen er zijn, op dit moment en op langere termijn (2030). Tevens beschrijft het de populatieontwikkeling van de Gewone Zeehond en de Bruinvis gedurende de afgelopen eeuw en probeert het de aantalsveranderingen te verklaren. De in dit rapport beschreven resultaten kunnen worden gebruikt bij het formuleren van de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Dataset
 • Maximum getelde aantal Gewone Zeehonden in de Westerschelde per jaar in 1995-2003, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset