Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde
Kater, B.J. (Ed.) (2005). Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg. 101, 1 map pp.

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Aquatic communities > Benthos
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic mammals > Marine mammals
  Earth sciences > Geology > Geomorphology > Fluvial morphology
  Ecology
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Fish
  Motion > Water motion > Circulation > Water circulation > Shelf dynamics > Estuarine dynamics
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust

Project Top | Auteur 

Auteur  Top 
 • Kater, B.J., redacteur, meer

Abstract
  De Westerschelde geeft toegang tot de wereldhaven Antwerpen en is daarom van grote economische betekenis. Ook de ecologische betekenis van de Westerschelde is groot, het gebied wordt beschermd in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen de Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de Westerschelde de verantwoordelijkheid het beleid dat samen met Vlaanderen is neergelegd in de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 gestalte te geven. Door de invoering van de genoemde Europese richtlijnen zijn, bij planning van ingrepen in het systeem, de eisen aan onderbouwing, effectvoorspelling, mitigatie of compensatie hoger geworden. Om in te kunnen spelen op de toekomstige beheersvragen worden steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbare kennis van het watersysteem en de nauwkeurigheid van voorspellingsmethoden. Dit eindrapport geeft een overzicht van de kennis die in de afgelopen vijf jaar is ontwikkeld. Het rapport laat zien dat de kennis over de Westerschelde sterk is toegenomen op het gebied van waterbeweging, sedimenttransporten, morfologie en ecologie en de samenhang daartussen. Eris inzicht verkregen in de werking van het Westerscheldesysteem en de mogelijkheden en moeilijkheden van modellering zijn in kaart gebracht. Met de opgedane kennis kunnen ingreep effect relaties beter geanalyseerd en voorspeld worden. Toch zijn er nog altijd beheers- en beleidsvragen die niet (volledig) beantwoord kunnen worden omdat delen van kennis en inzicht of methodieken om de vraag te kunnen beantwoorden ontbreken. De uitdaging is om de systeemkennis en voorspelmethodiek zodanig verder te ontwikkelen dat beantwoording in de toekomst steeds beter en nauwkeuriger kan plaatsvinden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur