MONEOS datafiches

S-MD-N-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2453) Hoogte van de plaat in meter tov NAP ter bepaling van de hoeveelheid sediment/erosie m