MONEOS datafiches

S-MD-N-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Bathymetrische opname (bodemhoogte, morfologie)    Punt- (M25) en raaimeting (M26)
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Slikken, schorren en platen in de Westerschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Slikken, schorren en platen in de Westerschelde - /1987 -2004
Parameter: Bathymetrische opname (bodemhoogte, morfologie)
Meetmethode: Punt- (M25) en raaimeting (M26)
open serie
Slikken, schorren en platen in de Westerschelde - /2004 -
Parameter: Bathymetrische opname (bodemhoogte, morfologie)
Meetmethode: Punt- (M25) en raaimeting (M26)
open serie