MONEOS datafiches

S-MD-N-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

Beschrijving: (1) Puntmeting: Op ca. 130 locaties in de Westerschelde bevinden zich de zogenaamde erosie-sedimentatieplotjes. Op deze locaties wordt de sedimentatie en erosie van de bodem (anders gezegd: de veranderingen in bodemhoogte) nauwkeurig in beeld gebracht. Tot 2008 werd fysiek de erosie of sedimentatie gemeten. Dit werd gedaan m.b.v. drie RVS-buizen die verankerd – exact waterpas - in het zand staan en samen een gelijkzijdige driehoek vormen (zie figuur 1). De bovenkanten van de buizen steken boven het maaiveld uit. M.b.v. een meetrei worden steeds 2 buizen verbonden en worden per zijde vijf metingen verricht. In totaal dus 15 metingen per plot. 1 meting is de afstand tussen de meetrei en de bodem. De 15 meetwaarden geven gemiddeld een zeer precieze waarde van de afstand tot de bodem tot de (vaste) bovenkanten van de buizen. Wanneer deze waarden wordt vergeleken met de vorige gemeten waarde kan de erosie of sedimentatie op dat punt over die periode vastgesteld worden. Door de bovenkanten van de buizen ook nog in te meten kan alles aan een referentieniveau worden opgehangen (NAP). Sinds 2008 wordt een andere meetmethode toegepast. Hierbij wordt mbv het RTK-meetsysteem de bodemhoogte direct gemeten (zie figuur 2). Ook bij deze methode worden de meeste oneffenheden in het terrein weggemiddeld door weer 15x te meten, ditmaal binnen een straal van twee meter rond het theoretisch punt. De meetreeksen bestaan vanaf 1987 en geven een gedetailleerd beeld van erosie- en sedimentatieprocessen op de schorren, slikken en de platen van de Westerschelde. (2) Raaimeting: Elk plotje staat in een raai (rechte lijn) op de plaat. Elke raai wordt jaarlijks in zijn geheel gewaterpast (RTK) en gelijktijdig worden de hoogten van de buizen ingemeten.
Planning metingen: Westerschelde vanaf 1987 maandelijks, vanaf 2004 4x/jr (mrt, mei, sept, dec.)
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: