MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(4) Acenaftyleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(7) Aldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(31) Anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(42) Arseen, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(45) Asrest in % in sediment %
(47) Atrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(69) Bentazon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(77) Benzo(a)anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(92) Benzo(b)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(109) Benzo(k)fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(162) Cadmium, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(189) cis-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(191) trans-Chloordaan in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(231) Chloortoluron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(262) Chroom, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(265) Chryseen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(278) Cyanazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(301) Desethylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(303) Desisopropylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(310) Dibenzo(a,h)anthraceen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(351) pp'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(401) op'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(403) pp'Dichloordifenyldichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(406) op'Dichloordifenyldichlooretheen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(407) pp'Dichloordifenyldichlooretheen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(408) op'Dichloordifenyltrichloorethaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(414) Dieldrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(459) Diuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(465) Droogrest na decanteren in %OS %
(468) alfa-Endosulfan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(476) Endrin in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(480) Extraheerbare organohalogenen (EOX) in mg/kg uitgedrukt in org. Chloor /drooggewicht in sediment mg/kg
(501) Fenantreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(520) Fluorantheen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(523) Fluoreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(546) Fosfor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(560) Heptachloor in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(571) Alfa Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(572) Beta Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(574) Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(603) alfa-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(606) beta-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(608) Delta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(612) gamma-Hexachloorcyclohexaan in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(616) Hexazinon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(630) Indeno(1,2,3-cd)pyreen (b) in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(635) Isodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(646) Isoproturon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(689) Koper, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(733) Kwik, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(736) Linuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(745) Lood, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(748) Lutumgehalte in % gemin.stof in sediment %
(754) Mangaan in ?? in sediment -
(765) Metazachlor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(767) Methabenzthiazuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(774) Methoxychloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(787) Metobromuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(789) Metolachloor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(791) Metoxuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(807) Monolinuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(813) Naftaleen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(826) Nikkel, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(848) Minerale olie in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(969) Prometryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(973) Propazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(988) Pyreen in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1002) Sebutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1014) Simazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1018) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in sediment mg/kg
(1042) Telodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1050) Terbutryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1052) Terbutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1114) Tributyltin in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1204) Zink, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds
(1700) Aluminium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(1827) Hexachloorbenzeen in µg/kg ds in Waterbodem µg/kg ds
(1834) Ijzer, totaal in mg/kg ds in Waterbodem mg/kg ds