MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1) Acenafteen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(4) Acenaftyleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(7) Aldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(31) Antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(42) Arseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(45) Asrest in % in sediment %
(47) Atrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(69) Bentazon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(77) Benzo(a)antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(85) Benzo(a)pyreen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(92) Benzo(b)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(100) Benzo(g,h,i)peryleen (b) in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(109) Benzo(k)fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(162) Cadmium in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(189) Cis-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(191) Trans-Chloordaan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(231) Chloortoluron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(262) Chroom in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(265) Chryseen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(278) Cyanazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(301) Desethylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(303) Desisopropylatrazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(310) Dibenzo(a,h)antraceen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(351) 4,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (pp'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(401) 2,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (Op'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(403) 4,4'-Dichloordifenyldichloorethaan (pp'Dichloordifenyldichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(406) 2,4-Dichloordifenyldichlooretheen (op-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(407) 4,4-Dichloordifenyldichlooretheen (pp-Dichloordifenyldichlooretheen) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(408) 2,4'-Dichloordifenyltrichloorethaan (Op'Dichloordifenyltrichloorethaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(414) Dieldrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(459) Diuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(465) Droogrest na decanteren in %OS %
(468) Alfa-Endosulfan in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(476) Endrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(480) Extraheerbare organohalogenen (EOX) in mg/kg uitgedrukt in org. Chloor /drooggewicht in sediment mg/kg
(501) Fenantreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(520) Fluorantheen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(523) Fluoreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(546) Fosfor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(560) Heptachloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(564) 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloorbifenyl (PCB180) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(571) Alfa Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(572) Beta Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(574) Heptachloorepoxide in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(589) 2,2',3,4,4',5'-Hexachloorbifenyl (PCB138) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(590) 2,2',4,4',5,5'-Hexachloorbifenyl (PCB153) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(603) Alfa-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(606) Beta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(608) Delta-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(612) Gamma-Hexachloorcyclohexaan (Lindaan) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(616) Hexazinon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(630) Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(635) Isodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(646) Isoproturon in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(689) Koper in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(733) Kwik in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(736) Linuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(745) Lood in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(748) Lutumgehalte in % gemin.stof in sediment %
(754) Mangaan in ?? in sediment -
(765) Metazachlor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(767) Methabenzthiazuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(774) Methoxychloor in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(787) Metobromuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(789) Metolachloor in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(791) Metoxuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(807) Monolinuron in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(813) Naftaleen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(826) Nikkel in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(848) Minerale olie in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(918) 2,2',4,5,5'-Pentachloorbifenyl (PCB101) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(919) 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (PCB118) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(969) Prometryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(973) Propazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(988) Pyreen in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1002) Sebutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1014) Simazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1018) Kjeldahl stikstof in mg/kg Uitgedrukt in Stikstof / drooggewicht in sediment mg/kg
(1042) Telodrin in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1050) Terbutryn in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1052) Terbutylazine in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1066) 2,2',5,5'-Tetrachloorbifenyl (PCB52) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1114) Tributyltin in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1127) 2,4,4'-Trichloorbifenyl (PCB28) in ug/kg drooggewicht in sediment ug/kg
(1204) Zink in mg/kg drooggewicht in sediment mg/kg
(1700) Aluminium in mg/kg drooggewicht in Bodem/Sediment mg/kg
(1827) Hexachloorbenzeen in ug/kg drooggewicht in Bodem/Sediment ug/kg
(1834) Ijzer in g/kg drooggewicht in Bodem/Sediment g/kg