MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Zware metalen bodem (ZM-bodem) (2007)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(2): Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(3): Zware metalen gewas (ZM-gewas) (2009)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(4): Organische polluenten (ORGPOL) (2007)    Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
(5): ZM-bodem (2008)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(6): ZM-blad (2009)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(7): ZM-gewas (2010)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(8): ORGPOL (2008)    Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
(9): ZM-bodem (2009)    Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
(10): ORGPOL (2009)    Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
 
Afgeleide parameters
Concentratiefactoren (plant/bodem) Overschrijdingen van bodemsaneringsnormen (BSN I&II) voor ZM en ORGPOL Overschrijdingen van normen voor voedergewassen (ZM)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG/GOG KBR “KBR”
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG/GOG KBR “KBR” 146350 -204872 /2009 -
Parameter: Zware metalen bodem (ZM-bodem) (2007)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG/GOG KBR “KBR” 146350 -204872 /2009 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG/GOG KBR “KBR” 146350 -204872 /2009 -
Parameter: Zware metalen gewas (ZM-gewas) (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG/GOG KBR “KBR” 146350 -204872 /2009 -
Parameter: Organische polluenten (ORGPOL) (2007)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
GGG/GOG KBR “KBR” 146350 -204872 /2009 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG Bovenzanden “BOZW”
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG Bovenzanden “BOZW” 153017 -196199 /2009 -
Parameter: Zware metalen bodem (ZM-bodem) (2007)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG Bovenzanden “BOZW” 153017 -196199 /2009 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG Bovenzanden “BOZW” 153017 -196199 /2009 -
Parameter: Zware metalen gewas (ZM-gewas) (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG Bovenzanden “BOZW” 153017 -196199 /2009 -
Parameter: Organische polluenten (ORGPOL) (2007)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
GOG Bovenzanden “BOZW” 153017 -196199 /2009 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG TIELRODEBROEK “TIEL”
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG TIELRODEBROEK “TIEL” 137158 -200062 /2010 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG TIELRODEBROEK “TIEL” 137158 -200062 /2010 -
Parameter: Zware metalen gewas (ZM-gewas) (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG TIELRODEBROEK “TIEL” 137158 -200062 /2010 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG TIELRODEBROEK “TIEL” 137158 -200062 /2010 -
Parameter: ORGPOL (2008)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG ANDERSTADT 2 “AS2”
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG ANDERSTADT 2 “AS2” 162268 -200405 /2010 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 2 “AS2” 162268 -200405 /2010 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 2 “AS2” 162268 -200405 /2010 -
Parameter: ZM-gewas (2010)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 2 “AS2” 162268 -200405 /2010 -
Parameter: ORGPOL (2008)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG ANDERSTADT 1 “AS1”
-------------------------------------------------------------------------------------
GGG ANDERSTADT 1 “AS1” 163010 -200633 /2010 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 1 “AS1” 163010 -200633 /2010 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 1 “AS1” 163010 -200633 /2010 -
Parameter: ZM-gewas (2010)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GGG ANDERSTADT 1 “AS1” 163010 -200633 /2010 -
Parameter: ORGPOL (2008)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WETLAND POLDER VAN LIER “LIER”
-------------------------------------------------------------------------------------
WETLAND POLDER VAN LIER “LIER” 163073 -200969 /2010 -
Parameter: Zware metalen blad (ZM-blad) (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
WETLAND POLDER VAN LIER “LIER” 163073 -200969 /2010 -
Parameter: ZM-bodem (2008)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
WETLAND POLDER VAN LIER “LIER” 163073 -200969 /2010 -
Parameter: ZM-gewas (2010)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
WETLAND POLDER VAN LIER “LIER” 163073 -200969 /2010 -
Parameter: ORGPOL (2008)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG WIJMEERSCH “WIJ“
-------------------------------------------------------------------------------------
GOG WIJMEERSCH “WIJ“ 120190 -189445 /2010 -
Parameter: Zware metalen gewas (ZM-gewas) (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG WIJMEERSCH “WIJ“ 120190 -189445 /2010 -
Parameter: ZM-blad (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG WIJMEERSCH “WIJ“ 120190 -189445 /2010 -
Parameter: ZM-bodem (2009)
Meetmethode: Fysicochemische bodemanalyses volgens Standaard Operatieprocedures (SAPs) INBO (per labomethode opvraagbaar)
open serie
GOG WIJMEERSCH “WIJ“ 120190 -189445 /2010 -
Parameter: ORGPOL (2009)
Meetmethode: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA van OVAM) (door extern labo)
open serie