MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1046) Temperatuur in °C in Oppervlaktewater °C
(1207) pH in - in Waterbodem -
(1213) Zuurstofverzadiging in % in Waterbodem %
(1214) Zuurstof, opgeloste in mg/L in Waterbodem mg/L
(1321) Turbiditeit van het oppervlaktewater NTU
(2390) Aantal vissen per taxon per fuikdag #/fuikdag
(2391) Totaal aantal vissen per fuikdag #/fuikdag
(2394) Biomassa vissen per taxon per fuikdag g/fuikdag
(2395) Totaal biomassa (g)van vissen per fuikdag g/fuikdag
(2562) Geleidbaarheid (20°C) in µS/cm in Oppervlaktewater µS/cm
(3221) Aantal vissen per taxon per fuikdag per jaar #/fuikdag/jaar
(3357) Aantallen gevangen tijdens eb per volume-eenheid in #/m3 #/m3
(3358) Gewicht gevangen tijdens eb per volume-eenheid in g/m3 g/m3
(3681) Saliniteit in ‰ in oppervlaktewater
(12008) Aantallen gevangen tijdens vloed per volume-eenheid in #/m3 #/m3
(12009) Gewicht gevangen tijdens vloed per volume-eenheid in g/m3 #/m3