MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Beschrijving: Opvolgen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde en bijrivieren op basis van visbestandopnames. Sinds 2012 wordt er aanvullend ook gevist met een ankerkuil (pelagische vis) in het voorjaar, zomer en najaar op 4 locaties: Doel, Antwerpen, Steendorp en Branst. Sedert 2011 is Uitbergen vervangen door Berlare (Brede Schoren) en zijn er twee plaatsen bijgekomen: Nieuw schor Appels en Sint-Amands schor aan kaai. Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO.
Planning metingen: fuik driemaal per locatie per jaar (telkens 2 dagen): voorjaar; zomer; najaar Jaarlijks datarapport, 1 jaar na meetcyclus
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Sinds 2012 wordt er aanvullend ook gevist met een ankerkuil (pelagische vis) in het voorjaar, zomer en najaar op 4 locaties: Doel, Antwerpen, Steendorp en Branst. sedert 2011 is Uitbergen vervangen door Berlare (Brede Schoren) en zijn er twee plaatsen bijgekomen: Nieuw schor Appels en Sint-Amands schor aan kaai Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: