MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Afstemmingsdocumenten

Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008
Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2007
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2008-2009
Visbestandopnames in de Zenne stroomafwaarts Brussel 2007-2010
Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint
Visbestandopnames op de Rupel en de Durme (2008-2010)
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2010
Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2010): Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan
Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011
MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2011
MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1<sup>ste</sup> lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2012
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2012
MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten
T2009-rapport Schelde-estuarium
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013
Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2013
MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten
Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014
Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2014
MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten
Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2014-2015). Metinging nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan
Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2015
MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten
Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016

Datarapporten

Geen overeenkomstige datarapporten gevonden in het dataportaal.