Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Oostende (IRScNB/KBIN-BMM)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=3325

Engelse naam: Oostende
Overkoepelend instituut: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM), meer

Thesaurustermen (14) : Gegevensverwerking; Golfmodel; Golfvoorspelling; Kustzonebeheer; Management; Modellering; Monitoring; Organische vervuilers; Research: Environment; Research: Environment (water); Research: Water quality; Sedimenttransport; Stroommodellen; Teledetectie
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Marinekazerne - 3de en 23ste
Linieregimentsplein
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-24 20 50
Fax: +32-(0)59-70 49 35
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (2)

Publicaties (14)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 7 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, Y.; Monteyne, E.; Neudecker, T.; Tulp, I.; Smagghe, G.; Cooreman, K.; Roose, P.; Parmentier, K. (2012). Organotins in North Sea brown shrimp (Crangon crangon L.) after implementation of the TBT ban. Chemosphere 86(10): 979-984. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.11.028, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl). Environ. Pollut. 147(3): 668-676. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2006.09.016, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 1-8. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2006.04.005, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Kerckhof, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). First European record of the invasive brackish water clam Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1831) (Mollusca: Bivalvia). Aquat. Invasions 1(4): 198-203, meer
 • Peer reviewed article Roose, P.; Raemaekers, M.; Cooreman, K.; Brinkman, U.A.Th. (2005). Polychlorinated biphenyls in marine sediments from the southern North Sea and Scheldt estuary: A ten-year study of concentrations, patterns and trends. J. Environ. Monit. 7(7): 701-709. dx.doi.org/10.1039/b419240k, meer
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Moreau, K.; Potin, M.; Doom, M.; Jauniaux, T. (2018). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2017. Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 30 pp., meer
 • Haelters, J.; Kerckhof, F.; Rumes, B.; Potin, M.; Jauniaux, T. (2017). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2016. Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 30 pp., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007). Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern? BMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2007). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary: distribution exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 44, meer
 • Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2005). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary (2), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 47, meer
 • Monteyne, E.; Roose, P. (2004). Concentration and patterns of PAHs along the salinity gradient of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 59, meer

Projecten (4)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in het Schelde-estuarium, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer

Datasets (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Monteyne, E.; Roose, P.; (2007): Supporting SCTD data of the ENDIS-RISKS sampling campaigns on the Belgian Continental shelf., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; (2007): Supporting meteo data of the ENDIS-RISKS sampling campaigns on the Belgian Continental Shelf, meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Management Unit of the North Sea Mathematical Models - RBINS; (2003): Chemical analysis of PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's and organochlorine pesticides as possible endocrine disruptors in Scheldt estuary., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Management Unit of the North Sea Mathematical Models - RBINS; (2003): Organic carbon and nitrogen determination in Scheldt estuary samples, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets