Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projectbureau LTV (RA)
Out of use record

Overkoepelend instituut: Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer


Abstract:
Dit projectbureau heeft opgehouden te bestaan na afloop van de betalingsopdracht van Resource Analysis N.V. in 2002.

Publicaties (10)  Top 
  opsplitsen filter
 • (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Projectbureau LTV: Delft. 4 pp., meer
 • Heinis, F.; de Boer, M.; Hollander, H.; Backes, Ch.W. (2001). Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium. Projectbureau LTV: Delft. 32 + annexes pp., meer
 • Slinger, J. (2001). Voorstel voor de aanpak van het onderzoekstraject ter ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium: eindconcept voor de TSC van 18 januari 2001. Projectbureau LTV: Delft. i, 25 pp., meer
 • (2000). The link between morphology and ecoology in the Long Term Vision for the Scheldt Estuary. A conceptual framework and preliminary results. Projectbureau LTV: Delft. iv, 48 + annexes pp., meer
 • Heip, C.H.R.; De Pauw, N.; Malherbe, B.; Terwindt, J.; Hearne, J.; Mourits, L. (2000). Rapport van de audit LTV ecologie-morfologie. Projectbureau LTV: Delft. 24 + annexes pp., meer
 • Hollander, H.; Zanting, H.A. (2000). Samenvattingen onderzoeken, audit en second opinions morfologie, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid Langetermijnvisie Schelde-estuarium; vastgesteld door de TSC van 26 oktober 2000. Projectbureau LTV: Delft. , meer
 • Roos, H.; Witlox, F.; Gauderis, J. (2000). Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Second opinion economische onderzoek. Projectbureau LTV: Delft. 9 pp., meer
 • Sas, M. (2000). Samenvatting van de verschillende deelonderzoeken en audit door Prof. J. Berlamont en Prof. K. d'Angremond. Projectbureau LTV: Delft. 16 pp., meer
 • Singer, J. (2000). De link tussen morfologie en ecologie in de Lange Termijn Visie van het Schelde estuarium; Een conceptueel kader en voorlopige resultaten. Projectbureau LTV: Delft. 48 + annexes pp., meer
 • (1999). Agenda Langetermijnvisie Schelde-estuarium: advies van de Technische Schelde Commissie, behandeld in de vergadering van 7 januari 1999. Projectbureau LTV: Delft. 19 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties