Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat [DONAR]
Contact: Data-ICT-Dienst (IenW), meer

Toegang tot data

Ook beschikbaar via:
Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
DONAR staat voor Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, en is het centrale opslag-, verwerkings- en presentatiesysteem voor de meetgegevens van de "natte" Rijkswaterstaat (RWS). Donar is het opslag- en verwerkingssysteem voor integraal waterbeheer. meer

DONAR staat voor Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, en is het centrale opslag-, verwerkings- en presentatiesysteem voor de meetgegevens van de "natte" Rijkswaterstaat (RWS). In deze centrale database worden in principe alle fysische, chemische en biologische meetgegevens van RWS opgeslagen. Door deze centrale opslag van gegevens wordt een centrale en integrale toegankelijkheid van de gegevens gerealiseerd. Hiermee is de "schatkamer" van RWS, haar gegevensverzameling, opengesteld voor iedereen binnen RWS. In toenemende mate worden gegevens van RWS ook beschikbaar gesteld op het Internet via het programma WaterBase. DONAR is primair bestemd voor medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS). In toenemende mate wordt echter een selectie van de gegevens uit DONAR, via de internetapplicatie WaterBase, beschikbaar gesteld aan het publiek. Niet alle gegevens uit de DONAR database kunt u via WaterBase krijgen. Alleen de gegevens van het MWTL (landelijk watermonitoringsprogramma) komen beschikbaar op de site. Van deze MWTL gegevens zijn momenteel het grootste deel van chemische en fysische gegevens in de applicatie aanwezig. De nog ontbrekende MWTL gegevens zullen met regelmaat worden toegevoegd.

Scope
Thema's:
Biologie > Pigmenten (bv. chlorophyll), Watersamenstelling > Nutrienten, Watersamenstelling > Opgeloste gassen, Watersamenstelling > Zwevende stof - turbiditeit
Kernwoorden:
Biologische eigenschappen, Chemische eigenschappen, Fysische eigenschappen, ANE, België, Oostkust, Scheur, ANE, België, Oostkust, Wielingen, ANE, Nederland, Westerschelde, Borssele, ANE, Nederland, Westerschelde, Breskens, ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert, ANE, Nederland, Westerschelde, Hoedekenskerke, ANE, Nederland, Westerschelde, Honte, ANE, Nederland, Westerschelde, Schaar van Waarde, ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, ANE, Nederland, Westerschelde, Valkenisse, ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen, ANE, Nederland, Zeeland, Cadzand, België, Zeeschelde, Schaar van Ouden Doel, ANE, Nederland, Westerschelde, Bath

Geografische spreiding
ANE, België, Oostkust, Scheur Stations [Marine Regions]
Scheur west
Coördinaten: Long: 3,27; Lat: 51,4093 [WGS84]
Coördinaten: X: 7698; Y: 382152 [RD]
ANE, België, Oostkust, Wielingen Stations [Marine Regions]
Wielingen
Coördinaten: Long: 3,3584; Lat: 51,4099 [WGS84]
Coördinaten: X: 13853; Y: 382049 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Borssele Stations [Marine Regions]
Borssele noordnol
Coördinaten: Long: 3,7072; Lat: 51,4255 [WGS84]
Coördinaten: X: 38150; Y: 383170 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Breskens Stations [Marine Regions]
Breskens badstrand
Coördinaten: Long: 3,5675; Lat: 51,4005 [WGS84]
Coördinaten: X: 28370; Y: 380620 [RD]
Breskens haven landzijde
Coördinaten: Long: 3,5696; Lat: 51,3959 [WGS84]
Coördinaten: X: 28500; Y: 380100 [RD]
Breskens haven midden
Coördinaten: Long: 3,5696; Lat: 51,3963 [WGS84]
Coördinaten: X: 28500; Y: 380150 [RD]
Breskens havenmond
Coördinaten: Long: 3,5681; Lat: 51,3972 [WGS84]
Coördinaten: X: 28400; Y: 380250 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert Stations [Marine Regions]
Hansweert geul
Coördinaten: Long: 4,0143; Lat: 51,4361 [WGS84]
Coördinaten: X: 59530; Y: 383900 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hoedekenskerke Stations [Marine Regions]
Hoedekenskerke boei 4
Coördinaten: Long: 3,9207; Lat: 51,4251 [WGS84]
Coördinaten: X: 53000; Y: 382800 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Honte Stations [Marine Regions]
Honte
Coördinaten: Long: 3,7018; Lat: 51,3503 [WGS84]
Coördinaten: X: 37750; Y: 382130 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Schaar van Waarde Stations [Marine Regions]
Schaar van Waarde boei SVW3
Coördinaten: Long: 4,039; Lat: 51,4143 [WGS84]
Coördinaten: X: 61200; Y: 381440 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen Stations [Marine Regions]
Terneuzen boei 20
Coördinaten: Long: 3,8256; Lat: 51,3465 [WGS84]
Coördinaten: X: 46200; Y: 374200 [RD]
Terneuzen landtong
Coördinaten: Long: 3,825; Lat: 51,322 [WGS84]
Coördinaten: X: 46100; Y: 371475 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Valkenisse Stations [Marine Regions]
Valkenisse boei 65
Coördinaten: Long: 4,1149; Lat: 51,3705 [WGS84]
Coördinaten: X: 66400; Y: 376475 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen Stations [Marine Regions]
Vlissingen boei SSVH
Coördinaten: Long: 3,5658; Lat: 51,412 [WGS84]
Coördinaten: X: 28280; Y: 381900 [RD]
Vlissingen keersluisbrug
Coördinaten: Long: 3,5861; Lat: 51,4495 [WGS84]
Coördinaten: X: 29800; Y: 386040 [RD]
ANE, Nederland, Zeeland, Cadzand Stations [Marine Regions]
Cadzand badstrand
Coördinaten: Long: 3,3899; Lat: 51,3805 [WGS84]
Coördinaten: X: 15950; Y: 378720 [RD]
België, Zeeschelde, Schaar van Ouden Doel Stations [Marine Regions]
Schaar van Ouden Doel
Coördinaten: Long: 4,2508; Lat: 51,3503 [WGS84]
Coördinaten: X: 75825; Y: 374070 [RD]
ANE, Nederland, Westerschelde, Bath Stations [Marine Regions]
Bath boei 71
Coördinaten: Long: 4,1656; Lat: 51,3837 [WGS84]
Coördinaten: X: 69950; Y: 377880 [RD]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1880 [Gestart]

Parameters
% Totaal stikstof (N)
Ammonia (NH3)
Ammonium
Anorganische fosfor
Anorganische nitrogen
Arsenic (As)
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)
Cadmium (Cd)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Chlorofyl a
Chroom
Conductiviteit
Gesuspendeerd materiaal
Kjehdahl stikstof
Koper (Cu)
Korrelgrootte sediment silt fractie
Korrelgrootte sediment zand fractie
Kwik
Lood (Pb)
Nikkel
Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-)
Opgeloste organische koolstof
Orthofosfaat
Particulaire organische koolstof
Pesticiden
pH-zuurtegraad
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
POP's
Redox
Saliniteit
Secchi diepte
Silicon (Si)
Stroomrichting
Stroomsnelheid water
Totaal Fosfor (P)
Totaal koolstof
Turbiditeit
Verdeling korrelgrootte sediment
watertemperatuur
Zink (ZN)
Zuurstofpercentage

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meerdata eigenaar
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
Bron datasets:
MWTL biologisch monitoring netwerk, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk, meer
MWTL fysisch monitoring network, meer
MWTL morfologisch monitoring netwerk, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Vroom, J. et al. (2014). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2013. Meetgegevens van 1996 t/m 2013. Deltares: [s.l.]. 173 + bijlagen pp., meer
Vroom, J. et al. (2013). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2012. Meetgegevens van 1996 t/m 2012. Deltares: [s.l.]. 151 + bijlagen pp., meer
Vroom, J. et al. (2012). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011. Beschikbare data van 1996 t/m 2011. Deltares: [s.l.]. 171 pp., meer
Vroom, J. et al. (2012). Eerstelijnsrapportage Westerschelde: Beschikbare data van 1996 t/m 2010. Deltares: [s.l.]. 167, bijlagen pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-17
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid