Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL fysisch monitoring network [MWTL physical monitoring network]
Contact: Waterdienst (IenW), meer

Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Water. In Nederland leeft men ernaast, erop, ermee en ervan. Logisch dat men het voortdurend in de gaten houdt. Alleen al uit zelfbescherming wordt een groot aantal fysische parameters in het water gemeten. Kennis van bijvoorbeeld waterpeil en afvoervolumes is een vereiste voor kustverdediging en hoogwaterbescherming. Maar ook klimatologische ontwikkelingen moeten worden gevolgd. Waterstanden van rivier en zee waren de eerste fysische grootheden die werden gemonitord. Sinds 1987 worden deze gegevens volledig automatisch ingewonnen via het Monitoring Systeem Water (MSW). Men meet ook de omvang van de afvoeren, watertemperaturen, het golfklimaat en de ligging en hoogte van kust en zeebodem. Veel meetapparatuur die het fysisch meetnet ondersteunt, is afkomstig van het Landelijk Instrumentenbestand (LIB). Het LIB wordt beheerd door de afdeling Hydro-Instrumentatie van het RIKZ. meer

Het is in Nederland niet meer dan logisch dat we zaken als waterstanden en rivierafvoeren in de gaten houden. Het is een kwestie van zelfbescherming. Waterstanden van rivier en zee waren de eerste fysische grootheden die systematisch werden gemonitord, en nog steeds nemen ze een prominente plaats in het fysisch meetnet in. De kustverdediging en hoogwaterbescherming worden mede met deze informatie op peil gehouden. Andere soorten meetinformatie die bij de kustverdediging worden gebruikt hebben betrekking op rivierafvoeren, golfklimaat en over de ligging en dynamiek van de kustlijn. Het fysisch meetnet levert daarnaast belangrijke informatie voor de scheepvaart (golfklimaat en ligging van de zeebodem) en voor waterkwaliteitsbeheerders (watertemperatuur). Veel van de gegevens worden ingewonnen met meetapparatuur uit het Landelijk Instrumentenbestand, dat door de afdeling Hydro-instrumentatie van RIKZ wordt beheerd.

Scope
Thema's:
Fysisch, Fysisch > Golven - deining, Fysisch > Hydrografie (bv. T, S), Fysisch > Waterniveau (& bodemdruk, IES)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Fysica, Fysische monitoring, Golfhoogte, Rivierafvoer, Waterstandsmeting; Peilmeting, Watertemperatuur, Nederland

Geografische spreiding
Nederland [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1987 [Gestart]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL monitoring netwerk, meer
Dataset delen:
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Golven, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Harmonische Getijcomponenten, meer
MWTL fysisch monitoring netwerk: actuele waterdata, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Sensor platform
Metadatarecord aangemaakt: 2004-11-24
Informatie laatst gewijzigd: 2017-06-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid