Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Bovenschelde (MOW)
www.wenz.be

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), meer

Thesaurustermen (3) : Haveninfrastructuur; Havens; Maritieme toegangsroutes
Adres:
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-292 12 11
Fax: +32-(0)9-292 12 72
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Administratief

Personen (4)  Top | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde persoon

Abstract:
Taken: ontwerp en inrichting van de basisinfrastructuur van de Gentse haven; beheer en onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen, de Gentse Ringvaart, de Gentse binnenwateren, de Bovenschelde, de Leie, de Dender, het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit, het Afleidingskanaal van de Leie, het kanaal Gent-Brugge, het Leopoldkanaal, de Zuidervaart en de Moervaart.

Publicaties (2)  Top | Personen | Projecten 
    ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
  • (2002). Jaarboek 2001 - Afdeling Bovenschelde. Afdeling Bovenschelde: Gent. 55 pp., meer

Projecten (6)  Top | Personen | Publicaties 
  • Beleidsanalytische studie modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
  • Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
  • Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
  • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
  • Seine-Schelde West, meer
  • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten