Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden

Engelstalige titel: Structure and function of the benthos in estuarine and coastal ecosystems in relation to current and future anthropogenic influences
Overkoepelend project: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
Identifier financieringsorganisatie: MS/A2/08; P102/120NW492 (Other contract id)
Periode: Oktober 1992 tot Maart 1997
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
Onderzoek van de rol van het benthos in de dynamica van mariene ecosystemen aan de hand van de bepaling van het aandeel dat het benthos heeft in het hergebruik van het organisch materiaal dat in de bodem terecht komt. Het bepalen van de temporele en spatiale variabiliteit van deze processen in het Westerschelde estuarium en in de Belgische kustzone. Het project onderzoekt zowel de meiobenthische componenten (vnl. nematoden) als de hyperbenthische gemeenschappen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten