Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgian Science Policy (BELSPO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1510
www.belspo.be

Nederlandse naam: Federaal Wetenschapsbeleid
Vorige naam: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), meer

Thesaurustermen (4) : Earth sciences; Funding; Marine sciences; Policy (government)
Adres:
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-238 34 11
Fax: +32-(0)2-230 59 12
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief

Personen (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)

Voormalig geassocieerde persoon

Abstract:
Het Federale Wetenschapsbeleid heeft tot taak: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden; in het bijzonder de tenuitvoerlegging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid; de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van de Federale overheid in wetenschappelijke en technische gebieden. Bovendien kwamen in januari 2002 de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid overeen om het departement te belasten met het vraagstuk van de geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog.

Publicaties (14)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Struyf, E.; Clymans, W.; Smis, A.; Vandevenne, F.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Meire, P. (2011). Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin "LUSI": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 89 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): final report. Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 35 + appendices pp., meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Chou, L.; Carbonnel, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.-P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; Van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007). Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel. 95 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Lancelot, C.; Rousseau, V.; Gypens, N.; Parent, J.-Y.; Bissar, A.; Lemaire, J.; Breton, E.; Daro, M.H.; Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Spitz, Y.; Soetaert, K.; Chrétiennot-Dinet, M.-J.; Lantoine, F.; Rodriguez, F. (2007). Advanced modeling and research on eutrophication AMORE II: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 84 pp., meer
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp., meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2005). A flood of space: towards a spatial structure plan for the sustainable management of the North Sea (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Vanhulle, A. (2005). Un océan d'espace: vers un plan de structure d'aménagement pour la gestion durable de la mer du Nord (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Maes, F.; Janssen, C.R.; Pichot, G.; Bocken, H. (Ed.) (2004). Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 962 pp., meer
 • Van Grieken, R.; Baeyens, W.F.J.; Van Langenhove, H.; Wollast, R. (2004). Biogeochemistry of nutrients, metals and organic micropollutants in the North Sea. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 87, app. pp., meer

Projecten (29)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • ADAPT: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
 • AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • Benthos and its relations in marine system dynamics : Benthic dynamics and production; Coastal zone; Scheldt area; Participation in the calibration of the model parts dealing with above studies., meer
 • Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • EUROTRAC-ASE/2: Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Lucht-zee uitwisseling van nutriënten, sporenmetalen en organische micropolluenten in de Noordzee, meer
 • LUSI: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Projekt Zee, meer
 • REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • SISCO: De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Transfer en gedrag van sporenmetalen in het estuarium van de Schelde, meer
 • WETMAT: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer

Datasets (23)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Bepaling van organisch koolstof en stikstof in stalen van het Schelde-estuarium, meer
 • Chemische analyse van oestrogenen, organochloor en organostikstof pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, meer
 • Chemische analyse van PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen monding Westerschelde, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Westerschelde thv Molenplaat en Walsoorden, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2005, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2007, meer
 • IDOD- Geïntegreerd en Dynamisch Beheer van Oceanografische Data, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • INRAM concentraties van organochlorides, PAKs, organohalogenen en "nieuwe" pesticiden in het Schelde-estuarium, Belgische kustwateren en Belgische kusthavens, meer
 • INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
 • INRAM: Mysidacea populatiestudies in Belgische havens en Belgische Kustwateren, meer
 • Metabolisme, reproductie en vervelling als eindpunten voor het bestuderen van endocriene verstoring bij Neomysis integer in het Schelde-estuarium, meer
 • Mysidacea populaties in het Schelde-estuarium, meer
 • Oestrogene en androgene gisttest op waterstalen van het Schelde-estuarium, meer
 • Ondersteunende meteo data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer
 • Ondersteunende SCTD data van de ENDIS-RISKS staalname campagnes op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Pelagic food web source and ecosystem functioning, meer
 • Populatiestructuur en verspreiding in de Noordzee van Pomatoschistus grondels, meer
 • Verspreiding van sleutelsoorten binnen de invertebraten gebaseerd op moleculaire technieken., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets