Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projekt Zee

Engelstalige titel: Projekt Zee
Periode: November 1970 tot December 1975
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Benthos; Evaluatie van stocks; Fysisch-chemische eigenschappen; Fytoplankton; Geological surveys; Geomorphology; Hydrodynamics; Hydrografie; Macrobenthos; Meiobenthos; Nutrients; Primaire productie; Trofische structuur; Vogels; Zooplankton; Zware metalen
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicaties | Dataset 

Instituten (2)  Top | Publicaties | Dataset 
  • Université de Liège; Faculté des Sciences; Département d'Astrophysique, Géophysique et Océanographie; GeoHydrodynamics and Environmental Research group (GHER), meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
In 1970 start de Belgische regering onder invloed van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) een nationaal Milieu / Water onderzoeksprogramma op (North Sea Research Programme). "Projekt Zee", gefinancieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid, behoort tot de eerste fase van dit programma (1970-1976) en had als doel de kwaliteit van het mariene milieu te evalueren of "een betrouwbaar wetenschappelijk basisplan opstellen en modelleringstechnieken ontwikkelen om zowel kwantitatieve als kwalitatieve simulaties mogelijk te maken van natuurlijke en / of anthropogene impact op het milieu".
Gedurende 5 jaar werden stalen genomen op verschillende stations in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) met behulp van verschillende soorten instrumenten. "Projekt Zee" had ook een multi-en interdisciplinair karakter: meer dan 200 wetenschappers waaronder biologen, geologen, chemici, fysici,...hebben aan dit project meegewerkt. Een uitgebreide collectie aan parameters werd gemeten en dit zowel in water, sediment als biota: fysisch (temperatuur, zoutgehalte), chemisch (nutriënten, zware metalen, pesticiden), biologisch (vissen, benthos, zoöplankton, fytoplankton: taxonomie, tellingen, productie), hydrologisch, meteorologisch, microbiologisch,...

Volgende laboratoria en instituten namen deel aan Projekt Zee:
* Laboratoire d'Océanologie, ULB
* Unité d'Océanologie et d'Anatomie comparée, ULB
* Laboratoire d'anatomie comparée-histo-physiologie, ULB
* Institut de Chimie industrielle, Service Environnement, ULB
* Laboratoire de Géologie et Sédimentologie, ULB
* Laboratorium voor Fyto-hydrobiologie / Algologie, KUL
* Laboratorium voor Sedimentologie, KUL
* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, RBINS
* Laboratorium voor Recente Sedimentologie, RBINS
* Laboratorium voor Ekologie en Systematiek, VUB
* Laboratorium voor Analytische Scheikunde, VUB
* Laboratorium voor Microbiologie en Hygiëne, VUB
* Institut de Recherches Chimiques, Tervuren, IRC
* Ministry of Agriculture, Fisheries Research Station, Ostend / Rijksstation voor Visserij, Min. Agr.
* Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Ministère de la Santé publique, de la Famille et de l'Environnement, IHE
* Laboratorium voor biologisch onderzoek van milieuverontreiniging, Interfakultair centrum voor de studie van lucht-, bodem- en waterverontreiniging, RUG
* Laboratorium voor Morfologie en Systematiek, RUG
* Laboratoire de Chimie analytique, Ulg
* Laboratoire de Biologie marine, Institut Van Beneden, Ulg
* Department of General Biology / Institut de zoologie / Laboratory of General Biology, Ulg
* Institut de Mathématique, Ulg
* Departement de biologie generale, section physiologie, Ulg
* Interdisciplinary Working Group Biology


Dataset  Top | Instituten | Publicaties 
  • Projekt Zee - Datasets Schelde 1970-1976, meer

Publicaties (7)  Top | Instituten | Dataset 
  • Jäger, P. [s.d.]. Modèle mathématique de l'estuaire de l'Escaut. Report number N 19. Unité de Geophysique: Louvain. 31 pp., meer
  • Nihoul, J.C.J.; Wollast, R. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 10. Het Schelde-estuarium. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 10. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. XII, 239 pp., meer
  • Nihoul, J.C.J.; Boelen, C. (1976). Projekt Zee eindverslag: 11b. Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet en de kustzone, verzameling van de gegevens: Schelde, IJzer en bijrivieren. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 11b. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 161, 52 pp., meer
  • Nihoul, J.C.J.; Boelen, C. (1976). Projekt Zee eindverslag: 11c. Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet en de kustzone, verzameling van de gegevens: Belgische kust. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 11c. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 157, 49 pp., meer
  • Nihoul, J.C.J.; Adam, Y.A. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 5. Dispersie modellen = Projet Mer rapport final: 5. Modèles de dispersion. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 5. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. XIII, 350 pp., meer
  • Nihoul, J.C.J.; Distèche, A. (Ed.) (1976). Projekt Zee eindverslag: 9. De bezoedeling van mariene organismen = Projet mer rapport final: 9. Contamination des produits de la mer. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 9. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 305 pp., meer
  • Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S. Mathematical Model of the Pollution in the North Sea: Brussel, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Dataset