Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST)
Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttypes: Eindrapport; Projectrapport

Trefwoorden
  Classification
  Methodology
  Typology
  Water bodies > Coastal waters
  ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
  Marien/Kust

Project Top | Auteurs 
 • Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, meer

Auteurs  Top 
 • Van Damme, S., meer
 • Meire, P., meer
 • Gommers, A.
 • Verbeeck, L.

Abstract
  Dit project kadert binnen het ‘Tweede meerjarenplan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II)’, deel II Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit. Deze gerichte actie handelt omtrent het opzetten van een typologie, een referentieconditie en de classificatie van de Belgische kustwateren in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).Sinds de publicatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2000, moeten lidstaten de doelstellingen, bepaald in deze richtlijn, nakomen.Eén van de doelstellingen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ is de classificatie van verschillende waterlichamen in types (typologie), gebruik makend van twee mogelijke systemen. Buiten de typologie van de oppervlaktewateren (inclusief kustwateren) dienen ‘biologische’ referentiecondities per type te worden bepaald.De referentie wordt daarbij gebaseerd op een goede ecologische status van de oppervlaktewateren, gerangschikt volgens hun biologische, hydro-morfologische en fysico-chemische toestand.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs