Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (VUB-ECOL)
we.vub.ac.be/~dbio/onderzoek/onderzoek.html#ecol

Engelse naam: Laboratory of Ecology and Systematics

Thesaurustermen (10) : Biodiversiteit; Eutrofiëring; Evolutie; Fylogenie; Mangroves; Morphological variation; Organische vervuilers; Plankton; Zooplankton; Zware metalen
Taxonomische termen (5) : Amphibia [WoRMS]; Brachyura [WoRMS]; Copepoda [WoRMS]; Echinodermata [WoRMS]; Holothuroidea [WoRMS]
Geografische termen (2) : ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 34 05
Fax: +32-(0)2-629 34 03
E-mail:
 Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Labo

Voormalig geassocieerde personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Abstract:
De onderzoeksgroep Ecologie en Systematiek (ECOL) bestudeert zowel aquatische als terrestrische systemen (Plankton, Amphibia, Echinodermata). Plankton: het controlemechanisme van de voedselactiviteit bij copepoden (roeipootkreeftjes) in de Belgische kustwateren staat centraal in het planktononderzoek. Speciale aandacht gaat hierbij naar de abundantie, grootte en kwaliteit van de voedselbronnen. Zooplankton in het algemeen en copepoden in het bijzonder vormen een essentiële schakel binnen de aquatische voedselketen. Copepoden zijn betrokken in de biogeochemische cyclus, de biologie en de evolutie van het visbestand en zijn dus onrechtstreeks belangrijk voor de visserij en onze eigen voedselbeschikbaarheid. Echinodermata: echinodermen of stekelhuidigen, en zee-komkommers in het bijzonder, worden momenteel ondoordacht bevist wat resulteert in een depletie van de huidige stocks. Ons onderzoeksteam legt zich er op toe om de huidige echinodermbiodiversiteit in Oost-Afrika in te schatten en te verklaren. De faunistische lijsten zullen in de toekomst worden geëvalueerd op moleculair niveau om de fylogenetische verwantschappen te achterhalen. Het geheel van deze informatie zal ons uiteindelijk toelaten om richtlijnen voor een duurzaam beheersplan op te stellen.

Publicaties (11)  Top | Projecten | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Muylaert, K.; Hanoutti, A.; Maris, T.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2008). Inter-annual variability in phytoplankton summer blooms in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 79(4): 694-700. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2008.06.013, meer
 • Peer reviewed article Tackx, M.L.; De Pauw, N.; Van Mieghem, R.; Azémar, F.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Fiers, F.; Daro, N.; Meire, P. (2004). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: spatial and temporal patterns. J. Plankton Res. 26(2): 133-141. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbh016, meer
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Soetaert, K.; Vanthomme, R.; Tackx, M. (2003). Zooplankton in the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). The distribution of Eurytemora affinis: effect of oxygen? J. Plankton Res. 25(11): 1441-1445. https://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbg101, meer
 • Peer reviewed article Tackx, M.L.M.; Herman, P.M.J.; Gasparini, S.; Irigoien, X.; Billiones, R.; Daro, M.H. (2003). Selective feeding of Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida) in temperate estuaries: model and field observations. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(2): 305-311. dx.doi.org/10.1016/s0272-7714(02)00182-8, meer
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Daro, N. (2002). d15N and d13C dynamics of suspended organic matter in freshwater and brackish waters of the Scheldt estuary. J. Sea Res. 48(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00132-6, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Van Mieghem, R.; Sabbe, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2000). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary. Hydrobiologia 432(1-3): 25-36. https://dx.doi.org/10.1023/A:1004017018702, meer
 • Lancelot, C.; Rousseau, V.; Gypens, N.; Parent, J.-Y.; Bissar, A.; Lemaire, J.; Breton, E.; Daro, M.H.; Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Spitz, Y.; Soetaert, K.; Chrétiennot-Dinet, M.-J.; Lantoine, F.; Rodriguez, F. (2007). Advanced modeling and research on eutrophication AMORE II: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 84 pp., meer
 • Muylaert, K.; Van Mieghem, R.; Sabbe, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (1999). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 71-86, meer
 • Van Mieghem, R. (1996). Mesozooplankton in de Zeeschelde. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 28 + annexes pp., meer
 • Delbeke, K.; Bossicart, M.; Joiris, C.; Bogaert, M.; Vanthomme, R. (1988). Huidige situatie van de verontreiniging van mariene en estuariene sedimenten door PCB's en lindaan. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium: Brussel. Vol. 1: tekst (45 p.); Vol. 2 (bijlagen) pp., meer
 • Billen, G.; Smitz, J. (1978). Mathematical model of water quality in a highly polluted estuary, in: Nihoul, J.C.J. Hydrodynamics of estuaries and fjords : proceedings of the 9th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics, 1977. Elsevier Oceanography Series, 23: pp. 55-62, meer

Projecten (10)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • JEEP: Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Karakterisatie van organisch materiaal en plankton van de Zeeschelde, meer
 • Pigmentanalyse op gesuspendeerd particulair materiaal, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton, meer

Datasets (4)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Laboratory for Ecology and Sytematics - VUB, Belgium; (2007): OMES: Examination of the plankton and organic matter in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Van Mieghem R.; Daro N.; Faculteit Wetenschappen, Laboratorium voor Ecologie en Systematiek. VUB: Belgium; (2016): Mesozooplankton in the Sea Scheldt between 1995 and 1996., meer
 • Projekt Zee - Biotische data Schelde 1970-1976, meer
 • Projekt Zee - Datasets Schelde 1970-1976, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets