Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria
dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?action=d&session=124562002-2-27&doc=1&tbl=en_proj&rcn=ep_rcn:2628&caller=en_cordis

Engelstalige titel: Major biological processes in European tidal estuaries
Identifier financieringsorganisatie: MAST0024 (Other contract id)
Acroniem: JEEP
Periode: November 1990 tot September 1993
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecosystemen; Estuaria; Hydrodynamica
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Datasets 

Instituten (3)  Top | Datasets 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), meer
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, meer

Abstract
Het objectief van dit project is het bestuderen van biologische processen die de bestemming van organische materie beïnvloeden in estuaria door:
a) vergelijking van de ecologische structuur van grote Europese getijde-estuaria. MAST fondsen zullen worden gebruikt voor het coordineren van simultane veldcampagnes in verschillende estuaria;
b) specificieke gecoordineerde studies over de snelheid van grote processen op korte en middellange tijdschaal in het veld in de Schelde en de Gironde en door laboratorium experimenten;
c) bouw van wiskundige ecosysteem modellen, die de grote biologische processen beschrijven, die gebaseerd zijn op hydrodynamische modellen en de data en de resultaten van de bestudeerde processen in (a) en (b) bevatten.

Datasets (6)  Top | Instituten 
  • Demersale vissen en hyperbentische gemeenschappen in de Voordelta en de Westerschelde, België (EDMED), meer
  • Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), meer
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
  • Meiobenthos of the Southern Bight of the North Sea, Western Scheldt and also Greenland, Antarctica and the Kenyan mangroves, meer
  • Mysidacea populaties in het Schelde-estuarium, meer
  • Soetaert en van Rijswijk: Zooplankton data Westerschelde, 1989-1991, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Datasets