Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Heip, Carlo
ResearcherID

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  Functie: Professor - Bioloog

Projecten (8)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer

Datasets (3)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands, meer
 • Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980, meer
 • Nematode biodiversity data from the North Sea Benthos Survey, meer

Publicaties (74)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (16) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (10) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (4) [show]
Rapporten (21) [show]
Overige publicaties (4) [show]
Thesis (co-)promotor (13) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets