Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Schelde InformatieCentrum (SIC)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
VNSC Communicatie (VNSC), meerVoormalig geassocieerde personen (8)  Top | Publicaties | Projecten 

Abstract:
VNSC Communicatie is sinds april 2011 de nieuwe naam van het vertrouwde Schelde InformatieCentrum (SIC), waar u altijd terecht kon met al uw vragen over het unieke Schelde-estuarium

Publicaties (44)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2012). ScheldeKrant 10. ScheldeKrant, 10. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 12 pp., meer
 • Beyst, B.; Behiels, S.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A.; Van den Poel, I. (Ed.) (2011). ScheldeKrant 9. ScheldeKrant, 9. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom en Oostende. 7 pp., meer
 • Behiels, S.; Beyst, B.; Duinkerke, J.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2010). ScheldeKrant 8. ScheldeKrant, 8. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer
 • (2009). Schelde Nieuwsbrief 59. Schelde Nieuwsbrief, 59. Schelde InformatieCentrum: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2009). Schelde Nieuwsbrief 58. Schelde Nieuwsbrief, 58. Schelde InformatieCentrum: [s.l.]. 8 pp., meer
 • Beyst, B. (2009). The Scheldt Informationcenter: an information platform for the estuary of the River Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 25, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2009). ScheldeKrant 7. ScheldeKrant, 7. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer
 • Heyneman, G.; Zwaenepoel, A. (2009). Zeeschelde ontdekkoffer. Plantenzoekkaart. Schelde InformatieCentrum: Oostende. 1 leaf (2-sided) pp., meer
 • Schelde InformatieCentrum (SIC); Vlaams Instituut voor de Zee (2009). Watervogels langs de Zeeschelde. SIC/VLIZ: Oostende. 1 folded leaf pp., meer
 • (2008). Schelde Nieuwsbrief 55. Schelde Nieuwsbrief, 55. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 8 pp., meer
 • (2008). Schelde Nieuwsbrief 54. Schelde Nieuwsbrief, 54. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 8 pp., meer
 • (2008). Schelde Nieuwsbrief 57. Schelde Nieuwsbrief, 57. Schelde InformatieCentrum: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2008). Schelde Nieuwsbrief 56. Schelde Nieuwsbrief, 56. Schelde InformatieCentrum: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2008). Scheldt Guide 2008. 52nd edition. Scheldt Information Office: Nederland. , meer
 • Beyst, B.; De Feijter, E.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Prosec, M. (Ed.) (2008). ScheldeKrant 6. ScheldeKrant, 6. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Beyst, B.; Prosec, M. (2008). The Scheldt Informationcenter: an information platform for the estuary of the River Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 31, meer
 • Schelde InformatieCentrum (SIC) (2008). Een stroom van communicatie: Jaarbericht 2007. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 19 pp., meer
 • (2007). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2006. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 25 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Fockedey, N. (Ed.) (2007). ScheldeKrant 5. ScheldeKrant, 5. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Beyst, B.; Phernambucq, A. (2007). Het Schelde Informatiecentrum: een informatieplatform voor het Schelde-estuarium = The Scheldt Information Center: an information platform for the estuary of the River Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 21-22, meer
 • (2006). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2005. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 28 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2006). ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • (2005). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2004. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 24 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2005). ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • (2004). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2003. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 19 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • (2003). Activiteitenplan 2003-2004. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 12 pp., meer
 • (2003). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2002. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 17 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Beyst, B. (2003). Hoe diep is het water tussen Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 3-12, meer
 • (2002). Westerscheldekrant. Schelde Nieuwsbrief, Extra uitgave. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 8 pp., meer
 • (2002). Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2001. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 15 pp., meer
 • (2001). Activiteitenplan 2001. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 12 pp., meer
 • (2001). Beleids- en activiteitenplan 2001-2004: interactief informeren voor een duurzame ontwikkeling van het Schelde estuarium. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 15 + bijlagen pp., meer
 • (2000). Beleidsmonitoring Westerschelde: monitoring van het beleidsplan Westerschelde met indicatoren, de stand van zaken. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 16 pp., meer
 • Van Eck, B.; Phernambucq, A. (2000). Land en water: een synthese voor nu en later, een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde. Taakgroep Westerschelde, Vereniging Nederlands Riviergemeenten: Vlissingen. 34 pp., meer
 • (1999). Beleidsmonitoring Westerschelde : evaluatie Beleidsplan Westerschelde 1998. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 90 pp., meer
 • Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp., meer
 • (1998). Voortgangs- en evaluatierapportage actieplan beleidsplan Westerschelde: periode 1995-1997. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 15 pp., meer
 • (1998). Beleidsmonitoring Westerschelde 1996: evaluatie Beleidsplan Westerschelde. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 66 + bijlagen pp., meer
 • Withagen, L. (1995). Beleidsplan Westerschelde: voortgangs- en evaluatierapportage periode 1993-1994. Bestuurlijk overleg Westerschelde: Middelburg. 72 pp., meer
 • ScheldeKrant. Schelde InformatieCentrum/Scheldefonds: Middelburg en Oostende. ISSN 2294-1835, meer
 • Schelde Nieuwsbrief. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISSN 1382-9513, meer
 • Schelde knipselkrant. Schelde InformatieCentrum: Middelburg, meer

Projecten (9)  Top | Publicaties 
 • ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project, meer
 • Scheldeboek: Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap, meer
 • Scheldegids, meer
 • SIC I: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel I, meer
 • SIC II: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel II, meer
 • SIC III: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, meer
 • SIC V: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V, meer
 • SOS: Schelde op School, meer
 • SOS: Schelde op school, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten