Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UA-TPR)
https://www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2066

Engelse naam: Department of Transport and Regional Economics

Thesaurustermen (4) : Haveneconomie; Maritiem transport; Navigation policy; Verkeersgeleiding
MOG-kernwoorden (2) : Landgebruik; Transport & mobiliteit
Adres:
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-265 40 44
Fax: +32-(0)3-265 43 95
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde personen (12)

Abstract:
Het departement Transport and Ruimtelijke Economie (TPR) wil een internationaal excellentiecentrum zijn voor fundamentele en toegepaste academische vorming, onderzoek en dienstverlening in vervoerseconomie, logistiek en ruimtelijke economie. Haar missie is om transport en logistiek te verbeteren ten dienste van onze samenleving en het bedrijfsleven. Het departement draagt bij aan de ontwikkeling van activerende, studentgerichte en competentiegerichte programmaonderdelen en studieprogramma's van de faculteit Bedrijfseconomie en geavanceerde masteropleidingen binnen het Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT), inclusief masterclasses, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige uitdagingen. Het onderzoek resulteert in theorieën, innovatieve en duurzame toepassingen en instrumenten om de bestaande academische kennis, het vervoersbeleid en de toeleveringsketen te verbeteren. Daarom voert TPR innovatief en multi-/interdisciplinair onderzoek uit binnen een internationale context en organiseert het onderwijsprogramma's van bachelor- tot PhD-niveau. TPR streeft resultaten na die academisch verantwoord en economisch levensvatbaar zijn en duurzame ontwikkeling ondersteunen. Het hecht waarde aan een kritische en onafhankelijke benadering en een open communicatie. De onderzoeksactiviteiten van TPR vinden plaats in het kader van programma's die worden gestimuleerd door de universiteit, overheidsinstanties op alle beleidsniveaus, non-profitorganisaties en particuliere of semi-particuliere actoren.

Projectonderzoek speelt een sleutelrol in het verwerven van wetenschappelijke kennis. Het departement richt zich op een brede waaier van onderzoeksprojecten, met zowel fundamentele onderzoeksprojecten op langere termijn als contracten met diverse promotoren en beperkte opdrachten voor onmiddellijke toepassing. Zakelijke knowhow omvat ook in belangrijke mate beleidsadvies, consulting en individueel onderzoek door de leden van het departement. Zo werd de voorbije jaren veel onderzoek verricht voor bedrijven, en werd hoogwaardig onderzoek verricht naar de evaluatie van vervoersinvesteringen, mobiliteitsbeleid, toerisme, de maritieme en havensector, en ruimtelijke aspecten en stedenbeleid.

De onderzoekslijnen van TPR bevinden zich op het snijvlak van algemene en bedrijfseconomie. Het rijke instrumentarium dat de vakgebieden transport en ruimtelijke economie bieden, blijkt uit de brede waaier van toegepaste onderzoeksprocedures. Deze omvatten strategische analyses, methoden van economisch onderzoek en beoordeling, informatieverzameling en -analyse, operationeel onderzoek, modelmatige analyse, prognoses en simulaties.

De onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het kader van programma's van de universiteit en de overheid (gewestelijk, federaal en Europees) en van specifieke opdrachten van de openbare en particuliere sector. De behandelde onderwerpen hebben betrekking op:
 • de interactie tussen vervoer en economie;
 • goederenvervoer;
 • de haven- en maritieme sector;
 • de luchtvaartsector en -markten;
 • stedelijke logistiek en distributie;
 • de beoordeling van infrastructuurprojecten;
 • strategische analyses en beleidsaanbevelingen (particuliere bedrijven, overheden);
 • interactie tussen vervoer en ruimtelijke ordening;
 • stadsstudies en ruimtelijke economie.

Publicaties (12)  Top | Personen | Projecten 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Mazloumi, M.; Van Hassel, E. (2021). Improvement of container terminal productivity with knowledge about future transport modes: a theoretical agent-based modelling approach. Sustainability 13(17): 9702. https://dx.doi.org/10.3390/su13179702, meer
 • Peer reviewed article Balliauw, M.; Kort, P.M.; Meersman, H.; Van de Voorde, E.; Vanelslander, T. (2020). The case of public and private ports with two actors: capacity investment decisions under congestion and uncertainty. Case Studies on Transport Policy 8(2): 403-415. https://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2019.03.009, meer
 • Peer reviewed article Esser, A.; Sys, C.; Vanelslander, T.; Verhetsel, A. (2020). The labour market for the port of the future. A case study for the port of Antwerp. Case Studies on Transport Policy 8(2): 349-360. https://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2019.10.007, meer
 • Peer reviewed article Meersman, H.; Moschouli, E.; NanwayBoukani, L.; Sys, C.; Van Hassel, E.; Vanelslander, T.; Van de Voorde, E. (2020). Evaluating the performance of the vessel train concept. European Transport Research Review 12(1): 23. https://hdl.handle.net/10.1186/s12544-020-00415-9, meer
 • Peer reviewed article Vanelslander, T. (2016). Seaport CSR: innovation for economic, social and environmental objectives. Social Responsibility Journal 12(2): 382-396. https://dx.doi.org/10.1108/srj-05-2014-0066, meer
 • Peer reviewed article Haezendonck, E.; Coeck, C.; Verbeke, A. (2000). The competitive position of seaports: introduction of the value added concept. International Journal of Maritime Economics 2(2): 107-118. https://dx.doi.org/10.1057/ijme.2000.10, meer
 • Vanelslander, T. (2022). Regulation and finance in the port sector: current practices and future port development: the Belgian case, in: Ferrari, C. et al. Regulation and finance in the port industry. pp. 171-185. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83985-7_11, meer
 • Aronietis, R.; Sys, C.; Van Hassel, E.; Vanelslander, T. (2016). Forecasting port-level demand for LNG as a ship fuel: the case of the port of Antwerp. Journal of Shipping and Trade 1. https://dx.doi.org/10.1186/s41072-016-0007-1, meer
 • Aronietis, R.; Markianidou, P.; Meersman, H.; Pauwels, T.; Pirenne, M.; Van de Voorde, E.; Vanelslander, T.; Verhetsel, A. (2010). Some effects of hinterland infrastructure pricing on port competitiveness: case of Antwerp, in: Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research (WCTR), July 11-15, 2010, Lisbon, Portugal. pp. 1-23, meer
 • Meersman, H.; Van de Voorde, E.; Vanelslander, Th.; Verberght, E. (2008). Indicatorenboek duurzaam goederenvervoer Vlaanderen 2007. Universiteit Antwerpen. Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Steunpunt Goederenstromen: Antwerpen. 102 pp., meer
 • Coppens, F.; Lagneaux, F.; Meersman, H.; Sellekaerts, N.; Van de Voorde, E.; Van Gastel, G.; Vanelslander, T.; Verhetsel, A. (2007). Economic impact of port activity: a disaggregate analysis: the case of Antwerp. Nationale Bank van België: Brussel. 85 pp., meer
 • Coppens, F.; Lagneaux, F.; Meersman, H.; Sellekaerts, N.; Van de Voorde, E.; Van Gastel, G.; Verhetsel, A. (2006). The economic impact of port activity in Antwerp: a disaggregated analysis, in: [s.d.] Proceedings of the 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargement, Southern Europe and the Mediterrranean. pp. 1-20, meer

Projecten (13)  Top | Personen | Publicaties 
 • Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • ATENCO: Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming voor hoofdopdrachtgever E.C.), meer
 • Een efficiënte en billijke prijszetting voor havenfaciliteiten in een competitief kader : het "haven-spel", meer
 • Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten, meer
 • Het beslissingsproces inzake gaslevering in de haven van Antwerpen, meer
 • Monitor Verkeers-en vervoerstromen voor de Rijn-Schelde delta, meer
 • Ontwikkelingsperspectief Rijn-Schelde-Delta, meer
 • Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen, meer
 • Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), meer
 • Scientific Support 'Second Opinion' economics in the frame of the long term vision on the Scheldt Estuary, meer
 • Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, meer
 • Voorhaalbaarheidsstudie (pre-feasibility study) voor een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) met het oog op een kostenefficiënte integratie van het containerproject Deurganckdok in de haven van Antwerpen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten