Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=107

Engelstalige titel: Startnote for a long term vision for the Flemish port policy
Periode: September 2001 tot December 2001
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Havenreguleringen
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen; Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR), meer
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), meer
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, uitvoerder

Abstract
Het maatschappelijk draagvlak voor de havens is in de jongste jaren sterk verkleind, en daardoor is ook het havenbeleid in de verdrukking gekomen. Een grondige heroriëntering en actualisering van het havenbeleid dringt zich op. De centrale vraagstelling hierbij is: "Hoe kan de overheid de maatschappelijke meerwaarde van de havens maximaliseren?" In tegenstelling tot de traditionele beleidsaanpak wordt niet meer hoofdzakelijk gekeken naar de economische en transportfunctie van havens en naar infrastructuurinvesteringen als beleidsinstrument. Om aan de maatschappelijke wensen te beantwoorden, moeten havens zo efficiënt mogelijk met de ruimte omgaan en brede doelstellingen nastreven (d.w.z. naast economie en goederentransport ook natuur en milieu, recreatie, sociale functies,...). De doelstellingen en instrumenten van het havenbeleid moeten overeenkomstig verruimen.Als eerste stap in de voorbereiding van een nieuwe inhoud voor het Vlaams havenbeleid, werd een denkgroep opgericht, bestaande uit hoge ambtenaren met bevoegdheden op het domein van waterwegen en havenbeleid. De missie van deze denkgroep was een langetermijnvisie te vormen voor het toekomstig Vlaams havenbeleid.

Resultaten
Het project mondde uit in een startnota met een eerste aanzet tot een langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid. In het vervolgtraject zal deze langetermijnvisie getoetst en verder uitgewerkt worden. Vanaf deze fase zullen ook alle andere belanghebbende partijen in het proces betrokken worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten