Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Vyverman, Wim
ORCID

Expertise
Thesaurusterm: Fytoplankton
 

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer
  Functie: Directeur - Professor
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 01
  Fax: +32-(0)9-264 85 99
  E-mail:

Projecten (15)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project), meer
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer

Dataset  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer

Publicaties (71)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
A1 publicaties (31) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boekhoofdstukken (10) [show]
Abstracts (13) [show]
Rapporten (4) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (6) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset