Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Baeyens, Willy
ORCID
ResearcherID

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  Functie: Departementshoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-629 36 02
  Fax: +32-0(2)-629 32 74
  E-mail:

Projecten (21)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

Datasets (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • STARDUST Phase 2, meer
 • STARDUST Rupel test site, meer

Publicaties (109)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (44) [show]
Peer reviewed publicaties (9) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (29) [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (15) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets