Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Zware metalen in sedimenten van de Schelde

Engelstalige titel: Heavy metals in sediments of the Scheldt
Identifier financieringsorganisatie: P101/2912210335 (Other contract id)
Periode: 1991 tot 1994
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer, financier

Abstract
Metalen in Scheldesedimenten:

Het onderzoek situeert zich in het kader van het beleidsplan Westerschelde. Randvoorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen van de natuur-, visserij- en recreatiefunctie is dat de verontreiniging van water en bodem wordt teruggedrongen. De verontreiniging van het Schelde-estuarium is echter van complexe aard en omvat zowel organisch materiaal, nutriƫnten, zware metalen, radioactieve stoffen als organische microverontreinigingen. Onderhavig projektvoorstel heeft slechts betrekking op een (klein) deel van dit complexe mengsel en wel op een (deel) van de zware metalen . Het projektvoorstel richt zich daarbij op: I.De huidige en toekomstige metaalgehalten (vooral het opgelost gehalte omdat dat de biologisch beschikbare fraktie is) in het Schelde-estuarium. 2.De (bufferende) rol van het bodemsediment. Als de lozingen van metalen gaan verminderen, zal het bodemsediment, voor een ongewijzigde waterkwaliteit, nog steeds naleveren. 3. De invloed van een toekomstige BOD sanering, omdat hierdoor de waterkwaliteit zal veranderen, en dus ook de nalevering van metalen uit het bodemsediment. Dit alles wordt thevens bekeken in het kader van de Noordzee Ministerconferentie afgesproken emissiereduktie. Een onbekende over het gedrag van zware metalen in de Schelde is wat het toekomstige opgeloste metaalgehalte in de Schelde zal zijn. In de eerste plaats is het nog onzeker hoe de zeer grote hoeveelheden metaal, die in het sediment zijn opgeslagen in de toekomst zullen reageren. In de tweede plaats is het opgeloste metaalgehalte afhankelijk van een (groot) aantal waterkwaliteitsvariabelen zoals pH, O2' Cl, DOC turbiditeit etc.... Door de invloed van de voorgenomen sanering van de BOD lozingen, zullen de waterkwaliteitsvariabelen in de toekomst (sterk) gaan veranderen.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten