Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent

Engelstalige titel: Sediment transport en sedimentation processes of the Scheldt, between Zandvliet and Ghent
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Sedimentatie; Sedimenten; Sedimenttransport
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 

Abstract
De aanwezigheid van de verschillende habitats binnen het estuarium is de resultante van sedimentatie - en erosieprocessen die bepaald worden door de hydrodynamiek en de hoeveelheid aangevoerd slib. De slibvracht van de Zeeschelde is zeer groot en dit heeft een duidelijke impact op het ecosysteem. In de waterfase gaat het gesuspendeerd materiaal de troebelheid van het water verhogen, wat de plaatselijke primaire productie negatief kan beïnvloeden en op de slikken en schorren kan de sedimentatie (zowel de hoeveelheid als de aard van het materiaal) de ontwikkeling van de levensgemeenschappen bepalen.

Het sedimentologisch onderzoek is gericht op een detailanalyse van de factoren die de sedimentatie beïnvloeden. Dit, samen met de hydrodynamica, is de basis om morfologische ontwikkelingen in de diverse habitats te voorspellen.

Dataset  Top | Instituten 
  • Department of Hydrology and Hydraulic Engineering - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the sedimentology in the flemish part of the Scheldt estuary., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset