Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Wartel, Stanislas

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Professor

Projecten (6)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

Datasets (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde, meer
 • Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde, meer

Publicaties (93)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (11) [show]
Peer reviewed publicaties (7) [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstukken (13) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (43) [show]
Overige publicaties (6) [show]
Thesis (co-)promotor (5) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets