Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M)
www.scheldemonitor.org

Engelstalige titel: The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Overkoepelend project: LTV O&M Kennismanagement, meer
Identifier financieringsorganisatie: RKZ-1365 (Other contract id)
Acroniem: SCHELDEMONITOR
Periode: December 2003 tot November 2004
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie | Dataset 

Instituten (3)  Top | Publicatie | Dataset 

Abstract
Een van de kernactiviteiten gedefiniëerd in het plan van aanpak LTV O&M is het opzetten van de ‘Scheldemonitor’. De doelstelling van Scheldemonitor is het ordelijk registreren, ontsluiten, beschikbaar maken en beschikbaar houden van alle relevante informatie die binnen en buiten LTV O&M wordt verzameld over het Schelde-estuarium. In de eerste plaats zal de Scheldemonitor een werkinstrument moeten zijn voor de overheden en voor alle bij beheer van het Schelde-estuarium betrokken administraties en politici.

Dataset  Top | Instituten | Publicatie 
  • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer

Publicatie  Top | Instituten | Dataset 
  • Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Dataset