Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen

Engelstalige titel: Methodology for the formulation of an evalution framework for the inplant of hydro-electric power stations on navigable waterways
Periode: Juni 2001 tot Augustus 2001
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Waterkrachtcentrales
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Op verschillende (bevaarbare) waterwegen in Vlaanderen zijn locaties geselecteerd voor de inplanting van waterkrachtcentrales. De selectie van de locaties gebeurde op basis van energie-technische randvoorwaarden (hoogteverschil en debiet). Het doel van deze studie is om ook andere actoren (met andere wensen met betrekking tot het watersysteem) te betrekken bij het zoeken naar geschikte locaties. Hiertoe zal in een eerste deel een afwegingskader opgesteld worden dat rekening houdt met de visies van al de betrokkenen bij het watersysteem.In een tweede deel van de studie wordt het afwegingskader toegepast op een nog nader te bepalen locatie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten