Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

KUST2005/K2005*Westerscheldemond

Engelstalige titel: KUST2005 / K2005*Westerscheldemond
Periode: 2000 tot 2004
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Erosie; Geomorfologie; Sedimentaire dynamieken; Sedimenttransport
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut | Publicaties 

Instituut  Top | Publicaties 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer

Abstract
KUST2005 draagt enerzijds bij aan de ontwikkeling van (morfologische) kennis van het Nederlandse kustsysteem, anderzijds levert het programma een bijdrage aan de beantwoording van concrete beheersvragen van de regionale Directies van Rijkwaterstaat. Morfologische kennisthema’s binnen KUST2005 op regionale schaal zijn:
· Zandtransportpaden
· Geul/plaat/kust interactie
· Evenwichtsrelaties
Voor K2005*WSmond vertaalt dit zich in onderzoek naar zandtransport in de monding (middels een tracerproef in het Oostgat), advisering en onderzoek rond erosie van de zuidwestkust van Walcheren (analyseren van grootschalige geulwandsuppleties), advisering over de invloed van grootschalige ingrepen in het mondingsgebied (zoals verruimen cq. Verleggen scheepvaartgeulen) op de morfologie van het systeem (middels interpretatie van modelresultaten) en bestudering van de zandhuishouding van Westerschelde en monding (geïntegreerde zandbalans Westerschelde en monding, inclusief het Belgische deel).

Publicaties (2)  Top | Instituut 
  • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kennis voor de kust: resultaten onderzoeksprogramma Kust2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 28 pp., meer
  • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kustkalender 2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. [28] pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties