Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=127

Engelstalige titel: S-MER Masterplan for the mobility in Antwerp
Periode: November 2001 tot November 2004
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Haveninfrastructuur; Milieueffecten
Geografische term: België, Zeeschelde, Antwerpen [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, uitvoerder
  • Technum nv, meer, uitvoerder

Abstract
Opmaak van een Strategisch milieueffectrapport van het Masterplan Antwerpen. Dit omvat een Plan-m.e.r. (overeenkomstig decreet d.d. 18/12/02 tot aanvulling van het decreet van 5/04/1995 houdende algemene bapalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage), een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR), een Sociale Impact Analyse (SIA) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten