Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I)

Engelstalige titel: Execution programme 'Restoration and Institution National waters'
Periode: 1990 tot 2000
Status: Afgelopen
 Publicatie | Project 

Deelproject  Top | Publicatie 
  • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, meer

Abstract
Doel van het programma is herstel van de ecosystemen van de rijkswateren d.m.v. inrichtingsmaatregelen.

Publicatie  Top | Project 
  • Esselink, P.; de Leeuw, C.; Graveland, J.; Berg, G. (2003). Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren: een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-028. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3437-0. 57 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicatie | Project